BİNGÖL İLİNDE YAYINLANAN GAZETELERİN MANŞETLERE GÖRE ANALİZİ (BİNGÖL GAZETESİ ÖRNEĞİ)

Author :  

Year-Number: 2017-51
Language : null
Konu : İLETİŞİM,GAZETECİLİK
Number of pages: 441-454
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Kitle iletişim araçlarının birçok görevinin yanında en önemli görevlerinden biri de kamuoyuna birçok konuda haber vermektir. Bu haber verme işlevini gerçekleştiren en önemli kitle iletişim araçlarından biri de gazetelerdir. Gazeteler toplumu bilgilendirmede ve olaylardan haberdar etmede hala en etkili iletişim aracı olarak görülmektedir. Çok büyük bir kitleyi etkileyen, onları bilgilendiren gazetelerin; satışlarını etkileyen, okur açısından dikkati çekmeye çalışan öğesi ise manşetleridir. Gazete manşetleri normal yazınsan türlerdeki başlıklardan farklı olarak, profesyonel bir el tarafından yazılmaktadır. Bu çalışmada Bingöl Gazetesi manşetlerinin yazınsal olarak analizini yapmak amaçlanmıştır. Bir aylık süre zarfında incelenen gazeteler içerik analizi yöntemiyle, Spss 16 programı kullanılarak analiz edilmiştir. Manşetler uzunluk, kısalık, açıklık, soru ya da düz cümle olması bakımından incelenmiştir. Ayrıca manşetler; yazım hatası, sıfat kullanımı, alt ve üst başlıklarla desteklenme durumuna göre de analiz edilmiştir.

Keywords

Abstract

Besides many functions of mass media, one of their most important functions is to convey news to the public in many fields. Newspapers are one of the most important mass media that fulfills this function of conveying the news. Newspapers are still considered as the most effective medium of communication in informing the public. Headlines are an element which influences the sales and tries to draw attention of readers of newspapers that influence and inform a substantial mass. Differently from headings in common literature, headlines are written by a professional. This study aims to analyze the headlines of Bingöl Newspaper in literary terms. The newspapers were reviewed for one month and analyzed using SPSS 16 software with the content analysis method. Headlines were examined in terms of their length, shortness, clarity, being a question or a direct sentence. Also, headlines were examined with respect to spelling error, use of adjectives, and supporting sub-headlines and leads.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics