RUSYA’NIN OSMANLI DÖNEMİNDEKİ ERMENİ POLİTİKALARI

Author :  

Year-Number: 2017-51
Language : null
Konu : ULUSLARARASI İLİŞKİLER
Number of pages: 245-264
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu çalışmada Rusların Osmanlı Devleti dönemindeki Ermeni politikaları ile bu politikaların Türk-Ermeni ilişkilerine etkileri ele alınarak incelenmiştir. Osmanlı Devleti’ni ezeli rakip olarak gören Rusya, kendi güvenliğini sağlamak için Osmanlı Devleti ile arasında Hristiyanlardan oluşan bir tampon bölge kurmaya gayret göstermiştir. Bu amaçla Ermenilerden yararlanan Rusya özellikle Türkmençay ve Edirne Antlaşmalarından sonra İran’dan ve Osmanlı topraklarından getirdiği Ermenileri Kafkaslara yerleştirerek bölgenin nüfus yapısını önemli oranda değiştirmiştir. Diğer yandan Rusya, “Türk hükümranlığı altında yaşayan bütün Ermenilerin sözde kurtarılması ve Ermenilerin yaşadığı tüm toprakların Rusya’ya bağlanması” amacına da yönelmiş ve bu kapsamda Osmanlı Ermenilerinin kendi devletine karşı isyan için kışkırtılmasında önemli rol oynamıştır.

Keywords

Abstract

In this article, Armenians politics of Russia during the Ottoman period and the effects of the Russian-Armenian politics on the Turkish- Armenian relations have been evaluated. Russia which considered Ottoman Empire as its arch rival, endeavored to set up a Christian buffer zone between Russia and the Ottoman Empire for its own security. Russia exploited Armenians for this aim and changed the population structure of the Caucasia by settling Persian and Ottoman Armenians to the region especially following Türkmençay and Edirne agreements. On the other hand Russia tried to disconnect the Armenians from the Ottoman Empire and annex the land on which they lived to the Russian Empire. In this context Russia played an important role to provoke the Armenians for riot against the Ottoman Empire.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics