BİÇİMLENDİRİCİ DEĞERLENDİRMENİN İNGİLİZCEYİ YABANCI DİL OLARAK ÖĞRENEN YETİŞKİNLERİN ÖĞRENEN ÖZERKLİĞİNE OLAN ETKİLERİ

Author :  

Year-Number: 2017-51
Language : null
Konu : Yabancı Dil
Number of pages: 539-552
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu çalışmada, biçimlendirici değerlendirmenin İngilizce’yi yabancı dil olarak öğrenen yetişkinlerin öğrenen özerkliğine olan etkileri bulunmaya çalışılmıştır. Çalışma bir devlet üniversitesinin İngilizce hazırlık sınıfında yürütülmüştür. Bu çalışma, Türkiye’deki bir devlet üniversitesinde İngilizce hazırlık eğitimi alan sınıfta yürütülmüştür. Bu çalışmada, durum çalışması uygulanmıştır. Çalışmanın başından itibaren yapılandırmacı yaklaşım temel alınarak biçimlendirici değerlendirme uygulamaları yapılmıştır. Çalışmanın veri toplama araçları Öğrenen Özerkliği Anketi ve Değerlendirme Tercihleri Ölçeğidir. Veri toplama araçları çalışma boyunca ön-test ve son-test olarak uygulanmıştır. Çalışmada elde edilen verilerin sonuçlarına göre biçimlendirici değerlendirmenin İngilizce’yi yabancı dil olarak bir devlet üniversitesinde İngilizce hazırlık eğitimi alan öğrencilerin özerkliği üstünde olumlu etkisi olduğu sonucuna varılmıştır.

Keywords

Abstract

In this study, the effects of formative assessment on the autonomy of Turkish adult EFL learners was tried to be found out. The study was carried out at the English preparatory class at a state university. Case study design was adopted during this study. Within the basis of constructivist approach, formative assessment procedure was implemented. Autonomy Learner Questionnaire and Assessment Preference Scale were used for data collection. Both of the data collection tools was implemented as a pre-test and post-test during the study. At the end of the study, it was concluded that formative assessment practices had a positive effect on the autonomy of Turkish adult EFL learners studying at English preparatory class at a state university.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics