TÜRK FINDIĞI (CORYLUS COLURNA L.)’NIN HARŞİT ÇAYI VE ÇEVRESİNDEKİ DOĞAL YAYILIŞ ALANLARI

Author :  

Year-Number: 2017-51
Language : null
Konu : Coğrafya
Number of pages: 22-31
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bir Avrupa-Sibirya elemanı olan Türk fındığının (Corylus colurna L.), Giresun-Trabzon-Gümüşhane üçgeni arasında uzanan Harşit çayı ve çevresinde (750-1750 m.) münferit ve küçük gruplar halindeki doğal yayılış alanları ele alınmıştır. Hakim elemanlarını başka türlerin oluşturduğu bu yayılış alanlarında Türk fındığı ve bu türe eşlik eden diğer elemanların dağılışı açıklanmaya çalışılmıştır. Böylece, Türk fındığının ülkemizdeki doğal yayılış alanlarına ilişkin bilgilere yeni katkılarda bulunulmuştur.

Keywords

Abstract

In this study, the natural spreading areas of Turkish hazelnut (Corylus colurna L.), a European-Siberian element, in the vicinity of the Harşit Stream (750–1750 m), a stream within the triangle of Giresun-Trabzon-Gümüşhane is investigated. The spread of Turkish hazelnut and other elements accompanying this species in these spreading areas, the dominant elements of which consist of other species, has been tried to be explained. Thus, new contributions have been made to the information on the natural spreading areas of Turkish hazelnut in our country.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics