ADIYAMAN’DAKİ MUHASEBE MESLEK MENSUPLARININ MUHASEBE KÜLTÜR DEĞERLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

Author :  

Year-Number: 2017-51
Language : null
Konu : MUHASEBE
Number of pages: 426-440
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Küreselleşme süreciyle çeşitli alanlarda kültürlerin birbirlerine yakınlaşması görülmektedir. Özellikle muhasebe alanındaki gelişmelerin meslek mensuplarının muhasebe kültür değerlerini etkilediği görülmüştür. Bu etkileşimin ölçülmesi amacıyla Adıyaman Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odasında faaliyette bulunan meslek mensupları ile Hofstede’nin ve Gray’in çalışmaları temelinde anket yöntemiyle uygulama çalışması yapılmıştır. Araştırma sonucuna göre, meslek mensuplarının muhasebe sistemini açıklayan muhasebe değerleri ile ilgili düşünceleri; profesyonellik, esneklik, iyimser ve şeffaf bir yapıda olması gerektiği ile ilgilidir ve meslekle ilgili bu değerleri destekleyecek politika ve yöntemlerin oluşturulması ve söz konusu sistem içerisinde uygulamaların yürütülmesi beklentisi ortaya çıkmıştır.

Keywords

Abstract

It is seen that cultures converge to each other in various fields with globalization process. It has been seen that the developments in accounting especially affect the accounting cultural values of the Certified Public Accountants. In order to measure this interaction, Certified Public Accountants who are active in Chambers of Adıyaman have been conducted questionnaires on the basis of the framework of Hofstede and Gray. According to the research result, the accounting personnel opinions about the values that explain the system; Professionalism, flexibility, optimism and transparency and the results show up both creation policies and methods to support these values related to the accountants and an expectation about the execution of applications within the system.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics