MÜZİK OKURYAZARLIĞI VE İNFORMAL MÜZİK EĞİTİMİ

Author:

Number of pages: 243-252
Year-Number: 2017-49

Abstract

Bu çalışmanın amacı, vatandaşların müzik okuryazarlığı üzerine gazetelerin potansiyel etkisini araştırmaktır. Bu çalışmada kullanılan metot, kalitatif araştırma metotlarından birisi olan içerik analizine dayanmaktadır. Bu amaçla, ulusal basından en çok tiraja sahip olan beş gazete seçilmiştir. Seçilen gazeteler bir ay süreyle takip edilerek incelenmiştir. Gazetelerin analizi ilk üç sayfaları ile sınırlandırılmıştır. Ayrıca gazetelerin ilk sayfaları içeriklerine göre bağlı olarak da analiz edilmiştir. Analizlere göre, gazetelerde müzik ve teknoloji ile ilgili haberler daha çok müzik ve teknolojinin çevreye olan yan etkileri üzerine vurgu yapmaktadırlar. Bu haberler müzik hakkında yeterli bilgi vermemektedir.

Keywords

Abstract

The purpose of this study is to investigate the potential impact of newspapers on citizens' music literacy. The method used in this study is based on content analysis, which is one of the qualitative research methods. To this end, five newspapers with the highest circulation in the national press were selected. Selected newspapers were followed up for a month. The analysis of the newspapers is limited to the first three pages. Also the first pages of the newspapers were analyzed according to their contents. According to the analysis, news about music and technology in newspapers emphasizes the side effects of music and technology on the environment. These reports do not give enough information about music.

Keywords