KRİZ YÖNETİMİ VE TÜRKİYE’DEKİ İŞLETMELERDE KRİZ YÖNETİMİ ÖRNEKLERİ ÜZERİNE BİR İNCELEME

Author :  

Year-Number: 2017-51
Language : null
Konu : İşletme Yönetimi ve Organizasyon
Number of pages: 233-244
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

İşletmelerde oluşan ani ve öngörülmesi zor ya da mümkün olmayan durumlara kriz adı verilmektedir. Krizler işletmeler için çok çeşitli şekillerde meydana gelebilmekle birlikte işletmelerin kriz durumlarındaki yönetim şekilleri de birbirinden farklılaşmaktadır. Ancak bir işletmenin krizden mümkün olan en az şekilde etkilenebilmesi için etkin bir kriz yönetimi yapması, kriz planı olması gerekmektedir. Bu bakış açısıyla bu çalışmada Türkiye’deki işletmelerde kriz durumları örnek olaylar konu edinilerek incelenmiş söz konusu işletmelerin krizden nasıl çıktıkları ne şekilde yönettikleri anlatılmıştır. Bu doğrultuda yakın dönem ulusal işletmelerde çeşitli sebeplerle ortaya çıkmış olan kriz durumları sınıflandırılarak işletmelere ve yöneticilere örnek teşkil etmesi amaçlanmıştır.

Keywords

Abstract

Sudden and unforeseeable situations in businesses are called crisis. Crisis can be found in a wide variety of forms for businesses, while the forms of management in crisis situations differ. However, an effective crisis management should have a crisis plan so that a business can be affected as little as possible from the crisis. From this point of view, in this study, crisis situations in Turkey are explained by examining the case studies from Turkish businesses and how they managed the crisis. In this respect, it was aimed to classify the crisis situations that emerged in various periods in recent national enterprises and set an example for businesses and managers.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics