TÜRKİYE’DE OTOMOTİV SANAYİ

Author:

Year-Number: 2017-52
Number of pages: 71-84
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Ülkelerin kalkınmalarının temelinde sanayi faaliyetleri yer almaktadır. Sanayi devrimi ile birlikte sanayinin önemini kavrayan bir takım ülkeler, yatırımlarını bu alana kaydırmışlardır. Kalkınmış, gelişmiş ülkelerin gelişmişliğinin temelinde sanayi faaliyetleri yatmaktadır. Bir çok çeşidi olan sanayiinin bazı kolları diğer sanayi faaliyetlerine de temel teşkil etmektedir. Bunlardan biride otomotiv sanayidir. Dünyada 49 ülkede otomotiv üretimi yapılmaktadır. Bu ülkeler arasında Türkiye,2016 yılı itibariyle 1 485 bin araç üreterek küresel otomotiv sanayiinde 14. sırada yer almaktadır. Pazarda Çin, ABD, Japonya, Almanya ve Güney Kore ilk beş sırayı almaktadırlar. 95 milyon civarında araç üretiminin gerçekleştiği 2016 yılında dünya üretiminde Türkiye’nin payı % 1,56’ dır. 1963 yılından beri üretim yapılan bu sanayi kolunda 7 çeşit ürün üretilmektedir. Üretilen araç sayısı yanı sıra yedek parça üretiminin de gerçekleştiği bu sanayi kolunda 14 firma üretim yapmaktadır. Ülkemizim sanayi tesislerinin yoğunluk kazandığı Marmara bölgesi, otomotiv sanayinin de yoğunlaştığı bölgedir. Bölgede Kocaeli, Sakarya ve Bursa illeri bu sanayi faaliyetlerinin yoğunlaştığı yerlerdir. Bunun yanı sıra İstanbul ve Tekirdağ illerinde de bu sanayi faaliyetleri mevcuttur. Marmara bölgesinden başka İç Anadolu’da (Ankara) ve Akdeniz (Adana) bölgelerinde de bu sanayi faaliyetine yönelik üretim yapılmaktadır. Tüm bu sayılan alanlarda 2015 yılı itibariyle 48 748 kişi istihdam edilmektedir. Otomotiv sanayi kendisi imalat yaptığı gibi başka sanayi kollarından hammaddeye gereksinim duyarak farklı sanayi faaliyetlerininde canlı olmasını sağlamaktadır. Bu açıdan hem küresel pazarda yer etmek hem de ülke kalkınmasını hızlandırmak için çok önemli sanayi kollarından birini hatta belki birincisini oluşturmaktadır. Bu sanayi kolunda ülkemizde hem yerli imalata öncelik verilmesi hem de daha fazla firmaların yatırım yapmaları teşvik edilerek ekonomik kalkınmışlığın sağlanması, gelecek nesillere olan borcumuzun ödenmesini sağlayacaktır.

Keywords

Abstract

Industrial activities are at the core of the development of countries. A number of countries that have realized the importance of the industry with the industrial revolution have shifted their investments to this field. Developed countries' development Industrial activities are at the heart of developed. Some branches of industry with many types are also the basis for other industrial activities. One of these is the automotive industry. Automotive production is being carried out in 49 countries around the World. Among these countries, Turkey is ranked 14th in global automotive industry by producing 1 485 thousand vehicles by 2016. China, USA, Japan, Germany and South Korea are taking the top five rankings in the market. In the year 2016, when 95 million vehicles are produced, Turkey's share in world production is 1.56%. 7 kinds of products are produced in this industrial sector which has been produced since 1963. In addition to the number of vehicles produced, 14 companies are manufacturing in this industry sector where spare parts are produced. The Marmara region, where the industrial facilities of our country are concentrated, is the region where the automotive industry is also concentrated. Kocaeli, Sakarya and Bursa in the region are places where these industrial activities concentrate. Besides these, there are industrial activities in Istanbul and Tekirdag. Apart from the Marmara region, production for this industrial activity is also carried out in Central Anatolia (Ankara) and Mediterranean (Adana) regions. In all these areas, 48 748 people are employed by 2015. The automotive industry itself manufactures and supplies raw materials for different industrial activities by requiring raw materials from other industries. In this respect, it constitutes one of the most important industrial branches in order to place both in the global market and to accelerate the development of the country. In this industry, both domestic production priority and the development of economic development by encouraging more firms to invest will ensure the payment of debt to future generations.

Keywords