TÜRKİYE'DEKİ CANLI BOMBA SALDIRILARINI ULUSAL GAZETELER ÜZERİNDEN OKUMAK

Author :  

Year-Number: 2017-50
Language : null
Konu : Radyo Tv Sinema
Number of pages: 471-516
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu çalışma, ulusal gazetelerin kamuoyu üzerindeki etkisini baz alarak, 20 temmuz 2015 ile 19 Mart tarihleri arasında ülkemizde gerçekleştirilen canlı bomba saldırılarının, yazılı basın (gazeteler) tarafından hangi yönleriyle ve nasıl ele alındığını incelemek amacıyla oluşturulmuştur. Canlı Bomba saldırılarının haber fotoğraflarında sunumunun irdelendiği bu çalışmada, Türk yazılı basınını temsilen Sabah, Yeni Akit ve Birgün gazeteleri ele alınmıştır. Gazeteler, sahiplik ve ideolojik yapılarıyla bağlantılı olarak birbirinden farklı görüşleri yansıtmasından dolayı araştırmanın içeriğine dahil edilmiştir. Yazılı basının habercilik anlayışında, haber fotoğrafları basın organının ideolojik yapısı çerçevesinde oluşturulan göstergelerdir. Bu ideolojik yapı çerçevesinde oluşturulan göstergeler, kendilerini bir dizi kod aracılığı ile ortaya koyup anlam kazanmaktadır. Haber fotoğrafının biçim ve içeriğinde kullanılan; vücut dili kodu, renk kodları, sözlü kodlar, sözlü olmayan kodlar, elbise kodları, teknik kodlar (çerçeve, odak, lens, fotoğraf çekim açısı), bilimsel kodlar, estetik kodlar gibi birbirinden farklı kodlar vardır. Haber fotoğraflarının ideolojik bir yapının ürünü olduğundan yola çıkılarak oluşturulan bu araştırmanın yöntemi göstergebilimsel çözümlemedir. Göstergebilimsel çözümleme yöntemi kullanılarak, haber fotoğraflarını oluşturan kodların ne olduğu ve bu kodlar aracılığı ile sunumu yapılan ideolojinin nasıl inşa edildiği ortaya konmaya çalışılacaktır.

Keywords

Abstract

This study was conducted in order to examine the direction and manner of the live bomb attacks carried out in our country between 20 July 2015 and 19 March by the written press (newspapers) based on the influence of the national newspapers on the public opinion. Sabah, Yeni Akit and Birgün newspapers were dealt with in this study where the presentation of live bomb attacks in news photographs was analyzed. The newspapers are included in the content of the research because they reflect

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics