BORSA İSTANBUL’DA FAALİYET GÖSTEREN KAĞIT ve KAĞIT ÜRÜNLERİ SANAYİ SEKTÖRÜ FİRMALARININ PERFORMANSLARININ GRİ İLİŞKİSEL ANALİZ YÖNTEMİYLE DEĞERLENDİRİLMESİ

Author :  

Year-Number: 2017-51
Language : null
Konu : Finans
Number of pages: 139-151
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Firmalar sahip oldukları finansal kaynakları etkin ve verimli kullanabildikleri sürece başarılı ve rekabet edebilir durumda kalacaktır. Başarı için temel faktör ise doğru ve kapsamlı analizlerin yapılmasıdır. Bu çalışmada ülkemizin önemli sektörleri arasında yer alan kağıt ve kağıt ürünleri sanayi sektörü bünyesinde BİST’te işlem gören 7 adet firmanın finansal performanslarının Gri İlişkisel Analiz yöntemi ile sıralanması amaçlanmıştır. Çalışmada belirlenen 17 finansal oran kullanılmıştır. Finansal oranlar firmaların 2011-2016 yılları genelinde hesaplanmış ve ortalama değerler analiz amacıyla kullanılmıştır. Çalışma sonucunda firmaların performans düşüklüğü nedenleri bulgular eşliğinde tartışılmış ve yatırımcılara önerilerde bulunulmuştur.

Keywords

Abstract

Firms will be successful and competitive as long as they can use their financial resources effectively and efficiently. The main factor for success is accurate and comprehensive analysis. In this study, it was aimed to rank the financial performances of 7 firms traded in BİST in the field of Paper and Paper Industry sector, which is among the important sectors of our country, by Grey Relational Analysis method. The 17 financial ratios determined in the study are used. Financial ratios are calculated for the years 2011-2016 of companies and average values are used for analysis. As a result of the study, the causes of firms' low performance were discussed in the context of findings and proposals were made to investors.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics