OĞUZ GRUBUNA AİT TÜRK DİLLERİNDE İHTİMAL, TAHMİN (VARSAYIMSAL) MODALLIĞININ ALANLARI

Author:

Number of pages: 329-336
Year-Number: 2017-49

Abstract

Bu makalede Türk dillerinde inşaat - yönteminin semantik boyutu araştırmalarına atanmıştır. Sözcüksel ifade demektir ve işlevsel olarak burada yorum yönteminin semantik analizi, - semantik kategori ayrıntılı açıklama alıyorum. Araştırmalar gösteriyor ki, çeşitli modal anlamların oluşmasında tesisleri, hem mutlak hem de nispi fonksiyonları katılımcı tarafından açıdan uygun durumlarda, ilk ve değişmez değer anlam bileşenleri belirler. Karşılaştırmalı araştırmaların sonucu gösteriyor ki, hem ortak ve farklı yönler modal sözlerle modal anlam ifadesi gözlemleniyor. Çeşitli özelliklere göre karmaşık tipli cümlelerin içeriği çerçevesinde modal sözlerin uygulanması ile ilgili rastlanıyor. Gayri-gerçeklik modallığına göre konuşanın nöqteyi- gözden denilenin içeriği nesnel gerçeğe uygun geliyor. Özne denileni gayri gerçekçi, daha doğrusu mümkün, arzu edilen, tahmin edilen, şüpheli vs. gibi kabul ediyor. Gerçek modallığın temel ifade aracı onun dolaylı tür olmasıdır. Gösterilen modallığın yorumunda etkin araç olarak feil biçimine başka yorumcu kostruksiyalar, infinitiv modal cümleler, modal sözler, edatlar ve ayrıca imperativ ünlemler yer alıyor.

Keywords

Abstract

This article is devoted to research of structural – semantic aspect of modality in Turkish languages. Lexical expression means and semantic analysis of modality, being interpreted here as functional – semantic category have been explained hereby in details. Research shows that, facilities establishing various modal meanings, by participating in both absolute and relative functions, determine the components of initial and invariant meanings in suitable situations in the context. Result of comparative research shows that, both common and different features are observed in expression of modal meanings with modal words. Different features are occurred in connection with use of modal words mostly within content of complex type sentences. For those not correspond to the nature of objective reality from the perspective of the speaking person modality illusion. What other possible suspects and others, wishes, as estimated, the real, rather, not subject. The main means of expression type is an indirect truth of the modality. In other words, fashion imperative and interjection sentences, construction infinitive modal form an effective means of modality referred comments, analysts are particles and verb.

Keywords