TÜRKİYE’DE MÜZİK TÜKETİM DAVRANIŞLARI: ÜRETİLEN VE TÜKETİLEN ÇEŞİTLİLİK ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME

Author :  

Year-Number: 2017-51
Language : null
Konu : İletişim
Number of pages: 201-232
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu çalışmanın temel amacı Türkiye’deki müzik endüstrisinde üretilen çeşitlilik ile Türk müzik dinleyicileri tarafından tüketilen çeşitlilik arasında kayda değer bir farklılık olup olmadığını sorgulamak, varsa bu farkın sebeplerini ortaya koymaktır. Müzik tercihleri ve dolayısıyla tüketilen çeşitlilik üzerinde anaakım müzik medyasının etkisi özellikle analiz edilmektedir. Türk müzik dinleyiclerinin müzikal tercihlerini ortaya koymak için Örtük Sınıf Analizi kullanılmıştır. Bu tercihler üzerinde nelerin etkili olduğunu saptamak için Multinominal Logit Regresyon modeli kullanılmıştır. Başlıca bulgular şunlardır: dinleyicilerin çoğunluğu ana akım müzik medyasında tanıtılan müzikleri tercih etmektedirler, çok az sayıda insan alternative şarkıcıların farkındadırlar ve müzik tercihlerini etkileyen faktörler yaş, cinsiyet, eğitim, kişilik özellikleri, ana akım müzik medyasına maruz kalma düzeyi, amatör müzik aktivitelerinde bulunmuş olmak ve tekrar tekrar dinleme sonucu edinilen aşinalıktır.

Keywords

Abstract

The aim of this paper is to investigate whether there exists a significant gap between the level of

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics