KAMU YÖNETİMİ ALANINDA TEKNOLOJİNİN GETİRDİĞİ YENİ SİSTEMLERDEN BİR ÖRNEK: E-KONSOLOSLUK

Author:

Number of pages: 560-570
Year-Number: 2017-49

Abstract

Küreselleşme süreci ile birlikte, bilgi toplumu olarak tanımladığımız dönem bütün etkileriyle görünürlük kazanmış bulunmaktadır. Bu değişim sonucunda, kaçınılmaz olarak devletler de yeniden şekillenmek durumunda kalmışlardır. Kamu yönetimi alanında değişim sürecinin ortaya çıkardığı teknoloji uygulamaları, son on yılda bütün dünyada hız kazanmış bulunmakta ve bu konuda bazı ülkelerin oldukça ileri adımlar atmış oldukları görülmektedir. Türkiye Cumhuriyeti’nde ise hem altyapısal hem de uygulamalara dönük çalışmalar yoğun bir şekilde devam etmektedir. Bu uygulamalara bir örnek olarak, vatandaşlarımızın dış dünya ile ilgili işlemlerini kapsayan e-Konsolosluk hizmeti verilebilir. Çalışmamızda, konsolosluk hakkında literatür bilgisi verildikten sonra e-Konsolosluk hizmeti tüm yönleriyle incelenip, getirdiği yenilikler ve kolaylıklar irdelenip yapılan çalışmalar niteliksel olarak değerlendirilecektir. Ayrıca konu ile ilgili destekleme ve bilinçlendirme projelerine de değinilecektir. Çalışmanın önemi literatürde bu konuyla ilgili herhangi bir araştırmanın bulunmamasından kaynaklanmaktadır.

Keywords

Abstract

Along with the globalization process, the period we have defined as information society has gained visibility with all its influences. As a result of this change, inevitably the states have to be reshaped. The technological developments in the field of change in the field of public administration have gained momentum all over the world in the last decade and some countries have taken some advanced steps in this regard. In the Republic of Turkey, both infrastructural and practical studies continue intensively. As an example of this practice, e-Consular services can be provided covering the actions of our citizens regarding the outside world. In our work, after the literature information about the consulate is given, the e-Consulate service will be examined in all aspects, and the innovations and facilities brought to it will be evaluated qualitatively. Supporting and awareness-raising projects will also be discussed. The reason for the work is that the literature does not have any research related to this topic.

Keywords