HÜSEYİN NİHAL ATSIZ VE NİYAZİ BERKES’TE ULUSÇULUK KAVRAMININ ANALİZİ

Author :  

Year-Number: 2017-51
Language : null
Konu : Sosyoloji
Number of pages: 517-523
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu çalışmada Türkiye’de ün yapmış iki önemli düşün adamı Hüseyin Nihal Atsız ve Niyazi Berkes’in ulusçuluk kavramına yaklaşımları analiz edilmiştir. Ulusçuluk kavramının tarihsel süreçte Hüseyin Nihal Atsız ve Niyazi Berkes düşününde nasıl yön bulduğu açıklanmıştır. Çağdaş iki düşün adamının konuya yaklaşımları benzerlik ve farklılıklarıyla ele alınmıştır. Ulusçuluk kavramına bakış açıları, yaşadıkları dönemin toplumsal koşulları ile birlikte değerlendirilmiştir. Ulusçuluk kavramının Türkiye açısından ve Türk toplumu açısından önemine de değinilmiştir.

Keywords

Abstract

In this study, the approaches of two important thinkers Hüseyin Nihal Atsız and Niyazi Berkes, who have made a reputation in Turkey, to the concept of nationalism have been analyzed. It is explained how the concept of nationalism is oriented in Hüseyin Nihal Atsız and Niyazi Berkes in the historical process. The contemporary approaches of the two thinkers are discussed with similarities and differences. Perspectives on the concept of nationalism have been evaluated together with the social conditions of the period they lived. The importance of nationalism in terms of Turkey and in terms of Turkish society has also been mentioned.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics