NİJERYA’DA ARAP DİLİ EĞİTİMİ SERANCAMI

Author :  

Year-Number: 2017-50
Language : null
Konu : ISLAMIC STUDIES. SOCIAL SCIENCES
Number of pages: 449-470
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Nijerya halkı, İslam dinine girmelerinin akabinde İslam dinini daha iyi tanımak, dinin aslı kaynakları olan ayet ve hadisleri iyice bellemek adına Arap dili eğitimine diğer Müslüman halklar gibi büyük önem vermişlerdir. Nijerya, kendisiyle komşu olan Kuzey Afrika ülkeleri arasında neşet eden ve hicri birinci asra kadar giden ticari ilişkiler, ülkelerarası diploması gibi saikler de Arap dilinin ülkede yaygınlaşmasına etki eden diğer amillerdir. Bu etkiler neticesinde Nijerya’da dil eğitimi ülkenin İslamlaşmasının hemen akabinde günümüze dek süregelmiştir. Günümüzde bu faaliyetler eski dönemlere nazaran sayıları oldukça artmış, Arap dili eğitimini düzenli olarak veren eğitim kurumları, dernek ve medreselerin sayılarının artması, Arap diliyle yayın yapan yayınevlerinin çoğalması ve üniversitelerde ilgili bölümlerinin açılmasıyla ülkede yaygınlaşmıştır. Bunun yanı sıra Arap dili eğitimine engel teşkil eden bazı saikler de bulunmaktadır. Bu makalemizde bütün bunlar ele alınacak; Nijerya’da Arap dili eğitimin dünü, bugünü ve yarını hakkında bilgiler sunulacak ve Arap dili eğitimi önünde ki engeller hakkında bilgiler sunmakla birlikte buna dair çözüm önerilerinde bulunacağız.

Keywords

Abstract

Since the ingress of Islam into Nigeria, people emerge in learning Arabic language out of curiosity to learn the teachings of Islam, and understand the Noble Quran. Likewise, the business transaction between the Arabs of Northern Africa and the Nigerians during the first Hijri century has an impact in boasting Arabic Language in Nigeria. Thus, Arabic Education took various dimensions and methods in Nigeria, and there are means that leads to circulation of Arabic Language and its progress, such as elementary schools, private academic institutions and Government Schools. In addition to these means, there are other motives that stimulate this flourishing growth, whereas in the present era, there are various grades, and modern systems for learning Arabic Language in Nigeria. All these perspectives will be analysis in this article.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics