ORTAOKULLARDA ÖĞRENCİ BAŞARISINI ARTIRAN VE ENGELLEYEN UNSURLAR

Author :  

Year-Number: 2017-51
Language : null
Konu : Eğitim Yönetimi
Number of pages: 32-45
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu araştırmanın amacı, ortaokullarda öğrenci başarısını artıran ve engelleyen unsurların belirlenmesidir. Çalışmanın amacına ulaşabilmek için nitel araştırma yöntemi kullanılmıştır. Çalışma grubu, Çorun ilindeki ortaokullarda görev yapan otuz sekiz öğretmen oluşturmaktadır. Görüşme sürecinde öğrenci başarısıyla ilgili unsurları belirlemek için içerik analizi kullanılmıştır. Çalışmadan elde edilen bulgulara göre öğrenci başarısını artıran unsurlar, okul, aile, öğrenci ve Milli Eğitim Bakanlığı olarak belirlenmiştir. Elde edilen verilere göre öğrenci başarısını artırmada en etkili unsur öğretmendir. Öğrenci başarısını engelleyen unsurlar ise okul, aile, öğrenci ve Milli Eğitim Bakanlığı olarak belirlenmiştir. Öğrenci başarısını engelleyen en etkili unsur, öğrencinin bireysel özellikleridir. Çalışma sonunda, ilgili gelecekte yapılacak araştırmalar ve öneriler açıklanmıştır.

Keywords

Abstract

Aim of the study is to determine increasing and hindering factors of student achievement in middle schools. To meet that goal, qualitative research methods was used in the study. Research group of the study consists of 38 teachers who work in middle schools in Çorum. Content analysis was as a technique to determine the factors related to student achievement in the interview sessions. From the data obtained in the study, factors that increase student achievement were determined as school, parents, students and Ministry of National Education. Teacher is the most effective factor for increasing student achievement according to data obtained. Factors that hinder student achievement were determined as school, parents, students, Ministry of National Education. I

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics