ENGELLİ DOSTU İLLER SIRALAMASI ÇALIŞMASI

Author :  

Year-Number: 2017-50
Language : null
Konu : Engelliler
Number of pages: 348-365
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu çalışmada merkezi ve yerel yöneticilerin engelliler için toplumsal katılımı artırıcı yönde oluşturdukları politikaların ve yaptıkları uygulamaların engelliler için kritik öneme sahip alanlarda nasıl bir etki yaptığının tespiti için Engelli Dostu İller Sıralaması oluşturulmaya çalışılmıştır. Engellilerin toplumsal hayata katılımlarını sağlamada sağlık, ekonomi, eğitim ve yaşam kalitesi temel kategoriler olarak belirlenmiştir. Sağlık kategorisinde toplam 10, Ekonomi kategorisinde 4, Eğitim kategorisinde 5 ve Yaşam Kalitesi kategrosinde11 olmak üzere toplamda 30 gösterge kullanılarak Türkiye’deki tüm illerin bu kategorilerdeki puanları hesaplanmıştır. Çalışmamızda Türkiye’de il nüfusuna göre en çok engelli barındıran şehirlerin sıralamasında Tunceli 1. sırada ve Isparta 47. sıradadır. Bununla birlikte engelli dostu iller sıralamasında Isparta 1. ve Tunceli 60. sırada yer almaktadır. Bölgesel sıralamada ise Marmara bölgesi nüfusa göre en az engelli bulunduran ancak engelli dostu bölge sıralamasında 1. sıradaki bölgedir. Sonuç olarak illerin engelli nüfus yoğunluğu oranları ile engelli dostu yapıları arasında negatif bir ilişki görülmektedir. Yerel yönetimlerini şehirlerin engelli dostu hale getirilmesi konusunda projeler yapmasının bu konuda eksikliklerin ortaya çıkarılması ve giderilmesi konusunda faydalı olacağını düşünmekteyiz.

Keywords

Abstract

In this research, it was studied to construct the sequencing of the Disabled-Friendly Cities in order to ascertain what kind of effect does the policies and implementations to increase the community involvement for the disabled, constructed by central and local administrators have in the fields that are critical important for the disabled. Health, economics, education and quality of life are defined as the main categories in providing the participation of the disabled in social life. The scores in these categories of all cities in Turkey were calculated by using a total of 30 indicators including 10 in the health category, 4 in the economic category, 5 in the education category and 11 in the Quality of Life category. In our study, Tunceli is in the 1st place and Isparta is the 47th place in the order of the cities with the most disabled according to the province population in Turkey. Meanwhile, Isparta is the 1st place and Tunceli 60th place in the list of disabled friendly cities. In the regional order, the Marmara region has the least disabled in terms of population but it is the 1st region in the disabled-friendly region order. As a result, there is a negative relationship between the population density of the cities and the disability-friendly structures. We think that making local governments' projects on making cities handicapped-friendly will be useful in finding out and eliminating deficiencies in this issue.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics