HAVAALANLARININ ÇEVRESEL ETKİLERİ

Author :  

Year-Number: 2017-53
Language : null
Konu : İşletme
Number of pages: 361-371
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Günümüzde havayoluna olan talebin giderek artması yoğun bir hava trafiğini beraberinde getirmektedir. Hava trafiğindeki artışa bağlı olarak yeni havaalanları yapılmakta ve mevcut havaalanları genişletilmektedir. Havaalanları, hava trafiğinin kesişim noktası aynı zamanda toplumların ekonomik ve sosyal anlamda gelişmişliklerinin göstergesidir. Havaalanları bir toplumu ekonomik ve sosyal açıdan etkilediği gibi çevresel açıdan da bölgesel ve küresel olarak etkilemektedir. Her ne kadar havaalanlarının çevresel etkisinin az olduğu düşünülse bile hava trafiğinin artması bu etkinin ilerleyen yıllarda daha fazla olacağına işaret etmektedir. Özellikle havaalanlarının yapımının iyi bir şekilde planlanmasını ve havaalanları yönetim sisteminin ne derece önemli olduğunu ortaya koymaktadır. Bu çalışmada havaalanlarından kaynaklanan çevresel etkilerden olan gürültü, hava kirliği, su kirliliği, vahşi yaşama olan etki, atıklar, halk sağlığı, inşaat çalışmaları, arazi kullanımı olmak üzere sekiz başlık altında bütün boyutlarıyla ele alınmıştır. Havaalanlarının çevresel etkilerini ortadan kaldıracak veya çevresel etkilerini azaltacak çözüm önerileri geliştirilmiştir.

Keywords

Abstract

Today more and more demand for airline create with an intense air traffic. Due to the increase in air traffic, new airports have been built and existing airports have been grown. Airports is the intersection of air traffic and also is indicative of the economic and social development of societies. Airports affect a society economically and socially, as well as environmentally and regionally and globally. Even though the environmental impact of airports is thought to be minimal, an increase in air traffic indicates that this effect will be greater in the next years. In particular, the decreasing of environmental impacts suggests that the construction of airports should be well planned and that the management of airports is important. In this study, noise, air pollution, water pollution, effects on wild life, wastes, public health, construction works, land use which were the environmental effects of airports were examined under eight headings. The suggestions of solution were developed to eliminate or reduce of environmental impacts of airports.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics