SÜRDÜRÜLEBİLİR TURİZM İMKÂNLARININ DEĞERLENDİRİLMESİNE YÖNELİK AKSARAY İLİNDE BİR ARAŞTIRMA

Author:

Year-Number: 2017-51
Yayımlanma Tarihi: null
Language : null
Konu : Turizm
Number of pages: 126-138
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Sürdürülebilirlik, turizm endüstrisi için çok önemli bir kavramdır. Sürdürülebilirlik ilkeleri, turizmin gelişmesinin çevresel, ekonomik ve sosyo-kültürel yönlerini ortaya koyar. Sürdürülebilir Turizm, küresel ölçekte değişim yaratma gücüne sahiptir. Bu durum, sürdürülebilir turizme olan ihtiyacımızı arttırmaktadır. Türkiye'de gelişmekte olan destinasyonlarından biri olan Aksaray'da sürdürülebilir turizm faaliyetlerinin geliştirilmesi için yapılması gerekenler üzerinde yoğunlaşılması gerekmektedir. Bu çalışmada faktör analizi, t testi ve anova testleri yapılmış ve bu analizlerin sonuçları yorumlanmıştır. Aksaray Üniversitesi öğrencilerinin sürdürülebilir turizm ile ilgili sosyo-ekonomik ve sosyo-kültürel faktörler açısından orta düzeyde tatmin dereceleri olduğu tespit edilmiştir. Aksaray üniversitesi öğrencilerinin Aksaraydaki turistik etkinlikleri daha fazla katılması halinde sürdürülebilir turizm imkanlarından daha fazla tatmin olacakları düşünülebilir.

Keywords

Abstract

Sustainability is a very important concept for the tourism industry. Sustainability principles refer to the environmental, economic and socio-cultural aspects of tourism development. Sustainable Tourism has the power to create change on a global scale. This situation is increasing our need for sustainable tourism. As one of the developing destinations in Turkey, it is necessary to focus on what needs to be done to develop sustainable tourism activities in Aksaray. In this study factor analysis, t test and anova tests were performed and the results of these analyzes were interpreted. Aksaray University students were found to have moderate levels of satisfaction in terms of socio-economic and socio-cultural factors related to sustainable tourism. It can be considered that the students of Aksaray University will be more satisfied with the sustainable tourism opportunities if they participate more in tourist activities in Aksaray

Keywords