OKUL ÖNCESİ EĞİTİMDE VE İLKOKULDA AİLE KATILIM ÇALIŞMALARI

Author :  

Year-Number: 2017-51
Language : null
Konu : Aile katılımı
Number of pages: 611-624
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Anne babalar, çocuklarının gelişimlerinden ve eğitimlerinden sorumlu olan ilk öğretmenleridir. Okul ise çocuğun çok yönlü olarak eğitimini sağlama görevini üstlenmektedir. Aile katılımı, okul ile aile arasındaki çok boyutlu ve her türlü iletişim ve etkileşim örüntüsü olarak tanımlanabilir. Aile katılımı ile okul ve aile arasında iletişim ve etkileşim gelişmekte ve çocuğun yaşamında ailenin önemi vurgulanmaktadır. Günümüzde aile katılımının, eğitimin önemli bir parçası olarak görüldüğü, ailelerin eğitime aktif katılımlarının çocuklarının başta akademik başarı olmak üzere tüm eğitimlerinde önemli katkılar sağladığı ve bu nedenle öğretmenlerin ve velilerin bilgilendirilmesinin ve bilinçlendirilmesinin gerekli olduğu söylenebilmektedir. Aile katılımı okul ile aile işbirliğinin sağlanması için telefon görüşmeleri, sınıf içi etkinliklere katılım, haber bültenleri ve veli toplantıları gibi etkinlikleri kapsamaktadır.

Keywords

Abstract

Parents, who are responsible for the developments and educations of their children, are their first teachers. The school on the other hand takes on the task of providing multi-directional education of the child. Family participation can be defined as all kinds of multi-dimensional communication and interaction pattern between the school and the family. With family participation, building up the interaction between the school and the family the child lives in and taking an active role by the family is emphasized. It can be said that presently, family participation is considered as an important part of the education, the active participation of the families in their children’s education contributes to their whole education particularly, their academic success and therefore teachers and parents should be informed and it is necessary to raise their awareness. Family participation includes phone calls made to provide school family cooperation, participating in in-class activities, news bulletin and parents meeting.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics