YENİ TÜRKİYE SİNEMASI’NDA KADINA ŞİDDETE KARŞI FARKINDALIK YARATMA VE YAĞMURLARDA YIKANSAM FİLMİ

Author:

Number of pages: 547-559
Year-Number: 2017-49

Abstract

Son dönemlerde Türkiye Sineması’nın bir temel sorunu da, kadınların teknik konularda kendilerini yetiştirmelerine karşın sektörün yaratıcı alanlarında erkeklerin ön planda olması ve tutulmasıdır. Türkiye’de yalnızca on yönetmenden bir tanesi kadındır, bu kadın yönetmenlerin de üçte biri ikinci filmlerini çekebilmekte, üçte ikisi ise ilk filmlerini çektikten sonra bir daha film yapamamaktadır. Bu durumda genellikle eril zihniyetin egemen olduğu Türkiye Sineması’nda, kadın yönetmenler bütçe bulamadıkları için, hikayelerini erkek gözünden anlatmayı tercih etmek durumunda kalabilmektedirler. Bu yüzden de Türkiye’de kadın yönetmenlerden çok, film yöneten kadınlar karşımıza çıkarlar. Diğer bir sorun ise ,sinemamızda kadın yeterince anlatılmamakta ve her geçen gün medya ve televizyon organlarında kadına şiddeti destekleyici ürünler, bilinçaltlarımızı kirletmektedir. Bu makale, genel olarak bir toplumun evrensel olan sorununu yerel bir dille anlatımına yöneliktir. Araştırma yöntem ve tekniklerinde herhangi bir konuyu ele alıp incelerken konunun açıklanması için ya “tümden gelim” diğer bir anlatım ile konunun tümüne toplu bir bakıştan diğer ögelerini açıklamaya yönelik yaklaşım olarak belirlenir. “Tüme varım” araştırma konusunun ögelerinden yola çıkarak, konunun kendisini açıklamak şeklinde özetlenebilir. Biz çalışmamızda tüm dünyada evrensel bir sorun olan “kadına yönelik şiddeti”, “tümden gelim mantığı” çerçevesinde, evrensel sorunu, yerel bir dil ve anlatıyla sunarak konuyu açıklama yolunu seçtik. Bunu anlatırken de “Yağmurlarda Yıkansam” filmini örnek film olarak çözümledik.

Keywords

Abstract

In the last terms, Turkish Cinema's an other basic problem is women are developing themself about technical subjects but, men are in the creative areas of cinema sector and they are controling the productions. In Turkey just one director is woman in 10 director. That women director's just 1/3 are can shoot their second film. 2/3 of women directors aren't shooting any film after their first film because of the male dominated. In this case women are can not find budget and they genellary tell the stories from men's perspective. Cause of this in Turkey women directors can't tell their stories, they just shoot a film for an other. And the value of the women director who are shooting film for an other are more then the women director who are shooting their own films. The other problem in our cinema is untold women lifes and also in TV and Media shows the violence to women normally. Subconscious of our soceity is sully with this media attacs. This article generally tolds the universal problem with local understood. Research method and technics is deduction to tell the problem in the subject for all element. Induction can be describe like research subject's own problem summery. In our work we try to tell the "violence to women" in the world universally with deduction method and we solve the "Wish to Wash with Rain" film as a sample film.

Keywords