STOACI DÜŞÜNCEDE KOZMOPOLİTANİZM

Author:

Number of pages: 304-315
Year-Number: 2017-49

Abstract

1989’dan beri sosyal bilimler içerisinde kozmopolitanizm, kendine has araştırma gündeminin de etkisiyle giderek canlı ve disiplinler arası bir hale gelmiştir. Çerçevesi başlangıçta çok iyi tanımlanamamış olmasına rağmen hâlihazırdaki “yeni kozmopolitanizm”, etrafında zamanla oluşan çok sayıda taahhüt ve sözler dolayısıyla daha tanımlanabilir olmuştur. Kavramın anlamını ve günümüzde yarattığı etkiyi anlayabilmek ise onun kökenine dair bir izlek oluşturmakla ve kozmopolitizmin -ilk defa ortaya atıldığı Antik Yunan’dan günümüze kadar- tarihsel kaynaklarını ve geçirdiği değişimleri incelemekle mümkündür. Bu bağlamda kavramın temel referans noktalarından birisi olan Stoacı Düşünce, önemle ve öncelikle incelenmesi gereken bir uğrak olarak karşımızda durmaktadır. Stoacı felsefe; evrensel eşitlik ilkesi üzerinden işleyen, insanlığı tek bir çatı altında birleştirme idealidir ki bu da tüm Stoacı düşünürlerin üzerinde ortaklaştığı evrensel devlet, yani Kosmopolis düşüncesidir. Kavramın tarihsel ve düşünsel kökenine yönelik olarak yapılan bu çalışma da Kozmopolitanizmin Stoacı Düşünce içindeki iz düşümlerini ortaya çıkarmayı amaçlamaktadır.

Keywords

Abstract

Within the social sciences cosmoplitanism has evolved since 1989 into a vibrant, interdisciplinary movement with its own distinctive research agenda. The contours of this movement are not always well defined and it is traversed internally by all kinds of fault lines; and yet the new cosmopolitanism is an identifiable current gravitating around a number of shared commitments. Besides, understanding the place and reflections of the notion today is possible by making a path to its historical roots. In this sense, Stoic Idea is a very important moment which is needed to be analysed. Because, the Stoic philosophy is the ideal of compounding the mankind under the roof of a cosmic/universal state; called Cosmopolis with the principle of universal equality that also, all stoic philosophers agreed on. Thusly, this study aims to bring out the views of the Cosmopolitanism as a concept in Stoic Idea.

Keywords