RİSK TABANLI İÇ DENETİM YAKLAŞIMINDA RİSKLERİN BELİRLENMESİ VE BİR VAKA ÖRNEĞİ

Author :  

Year-Number: 2017-51
Language : null
Konu : Muhasebe
Number of pages: 380-393
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

İç denetim işletme faaliyetlerini kontrol etmeyi amaçlayan ve geçmiş dönem faaliyetlerini inceleyen bağımsız bir uygulamadır. Küreselleşme bağlamında genişleyen işletmeler rakipleriyle mücadele edebilmek için daha fazla bilgiye erişmeye çalışmakta ve risklerini hesaplamak zorunda kalmaktadır. Geleneksel denetim metotları bu sorunlara cevap verme konusunda yetersiz kaldığından, kurumsal yönetişim ve iç denetim kavrayışları ortaya çıkmış, risklerin yönetimi önem kazanmıştır. Bu çalışmanın amacı risk tabanlı iç denetimin özelliklerini göstermek ve risklerin yönetimi ile kontrolüne ilişkin gerekli aşamaları tanıtmaktır. Finans sektöründe faaliyet gösteren bir bankanın uygulamalı risk matriksi ve değerlendirme raporu çalışmada sunulmuştur.

Keywords

Abstract

Internal auditing is an independent practice that is aimed towards controlling business activities and it examines past period activities. In order to compete with rivals, enterprises which has enlarged through globalization endeavor to find out more information and they are obliged to calculate risks. Since traditional internal audit techniques fail to respond these troubles, apprehensions like corporate governance and internal control has arisen, management of risks has gained significance. The aim of this study is to introduce features of risk based internal auditing and necessary processes for controlling plus management of risks. Practical risk matrix and risk evaluation report of a bank operating in finance sector is provided in the study as well.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics