TÜRK GAZETELERİNDE SURİYELİ KADINLARININ GÖRÜNTÜLERİ: ÇERÇEVEDE SAKLANAN ÇİFTE YÜK

Author :  

Year-Number: 2017-50
Language : null
Konu : Siyaset Bilimi
Number of pages: 313-328
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Suriye iç savaşının başlangıcından itibaren Suriye vatandaşları, Türkiye'nin açık kapı politikası nedeniyle koruma beklenti ve umuduyla Türkiye'ye kaçmaya başladı. Ancak, ülkedeki Suriyeli nüfusun artışıyla birlikte, Türk medyasının Suriyeli mültecilerin durumuna olan ilgisi de arttı. Bu çalışma, özellikle Suriyeli kadınların medyada yer alan haberlere odaklanarak, "Suriyeli kadınların görüntülerinin medyanın cinsiyete dayalı farklılaşmış yaklaşımları hakkında ne dediğini" anlamayı amaçlıyor. Bu çalışma, mülteci temelli ayrımcılığın yanı sıra cinsiyete dayalı ayrımcılığa işaret ederken, bununla birlikte vatandaş teorilerini kullanarak mültecilerin "vatandaş olmama" veya "kendi devletine sahip olmama" statüsünden dolayı haklarının askıya alınmasını vurgulamaktadır. Dolayısıyla, bu çalışma, Suriyeli kadınların Türkiye’de hem kadın hem de mülteci olarak çifte yük taşıdığını ve bunun izlerinin gazetelerin Suriyeli kadın görüntülerinde bulunabileceğini savunmaktadır.

Keywords

Abstract

From the beginning of the Syrian civil war, Syrian citizens have started to flee to Turkey with the hope of protection because of Turkey’s open door policy. But, with the increasing number of the Syrian population in the country, interest of Turkish media towards the situation of refugees has also increased. This study aims to underline the news coverage specifically focusing on the image of Syrian women to answer the question in mind: “what does the image of Syrian women tell us about the gender-differentiated approaches of media?” This study uses citizen theories to emphasis the suspension of their rights due to their status as “not being citizen” or “not having a state of their own” while pointing out the gender-based discrimination as well as the refugee-based discrimination together. Therefore, this paper argues that Syrian women have been holding double burden as being both woman and refugee in Turkey and this burden to be traced in the newspapers’ coverage of Syrian women’s image.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics