İÇ VE DIŞ MÜŞTERİLERİLERİN BAKIŞ AÇISIYLA İZDENİZ A.Ş. HİZMET KALİTESİ

Author:

Number of pages: 194-209
Year-Number: 2017-49

Abstract

Bu çalışma, İZDENİZ’in iç müşterisi olarak kabul edilen personeline uygulanan alan araştırması ile hizmet kalitesinin ölçümü üzerine imgelenmiştir. Çalışmada 2015 yılında “Belediye İşletmelerinde Müşteri Odaklı Pazarlama ve Müşteri Memnuniyeti Ölçümü: İZDENİZ AŞ. Örneği” adlı makalede yer alan SERVQUAL tutum ölçeği, personelin algı ve beklentilerini ölçmek için kullanılmıştır. İZDENİZ’in hizmet kalitesine yönelik personel sonuçları dış müşteri olarak değerlendirilen yolcuların algı ve beklentileri ile birlikte yorumlanmıştır. İzmir’de daha iyi bir deniz ulaşım hizmeti için müşteri odaklı belirlemelere işaret edilmiş ve İZDENİZ’in hizmet kalitesi müşteri odaklı pazarlama çerçevesinde değerlendirilmeye çalışılmıştır. İZDENİZ A.Ş. yetkililerinden alınan izinle personele online olarak uygulanan anket verileri, SPSS 22.00 paket programında değerlendirilmiştir.

Keywords

Abstract

This study includes application of customer satisfaction survey found in the paper called “Customer Oriented Marketing and Measurement of Customer Satisfaction in Counsil Enterprises: İZDENIZ A.Ş. Case Study”, which was published in 2015, to İZDENİZ’s own personnel, which is considered internal customers. The main purpose of the study is to measure the perceptions and expectations of own personnel on services of İZDENİZ and interpret together with the perceptions and expectations of the citizens, who could be considered as external customers. It will be possible to determine what needs to be done to provide a better sea transportation service in İzmir with a customer oriented approach. The survey was applied to İZDENİZ’s own personnel in an online environment, with the permission obtained from authorities of İZDENİZ A.Ş. In the survey, SERVQUAL attitude scale was used. The data obtained were evaluated in SPSS 22.00 software suite.

Keywords