BİLİNÇALTI REKLAM: BASILI VE VİDEO BİLİNÇALTI REKLAM ÇÖZÜMLEMELERİ

Author :  

Year-Number: 2017-51
Language : null
Konu : Reklam
Number of pages: 84-115
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bilinçaltı reklam kullanımı 1950'lere kadar uzanmaktadır. Bilinçaltı iletiler çeşitli tekniklerle bir ses dosyasının içine başka bir sesin işitme eşiğinin altında yerleştirilmesi, hareketli veya hareketsiz görüntünün içine başka bir görüntünün, işaretin veya nesnenin gömülmesi, bilinçsizce fark edilerek bilinçaltına gönderilmesi işlemidir. Bilinçaltı iletilerin kullanımı çoğunlukla müşteriyi satın almaya ikna edilmek amacıyla kullanılmaktadır. Bilinçaltı iletiler, basılı, görsel veya işitsel reklam mesajlarında genellikle cinsel unsurların öne çıkarılması veya rakiplerle ilgili (haksız rekabete yol açacak şekilde) işaret, sembol veya çağrışım yaptıran nesnelerin yerleştirilmesi şeklindedir. Bilinçaltı iletilerde yoğun olarak cinsellikle ilgili unsurların kullanılması tepki çekmiş; çocukların gelişimine zararlı olduğu ve ahlaka aykırı kabul edildiği için pek çok ülkede yasaklanmıştır. Araştırmada 5 adet basılı, 5 adet video bilinçaltı içeriğe sahip reklamlar göstergebilimsel analiz yöntemiyle incelenmiştir. Araştırmanın sonucunda bilinçaltı iletilerin çoğunlukla cinsellikle ilgili unsurları içerdiği ve yerli firmaların da bilinçaltı iletileri kullandığı tespit edilmiştir.

Keywords

Abstract

The use of subliminaladvertising dates back to the 1950s. Subconscious messages are the process of being placed under the hearing threshold of another voice into an audio file by various techniques, such as submitting another view, sign or object into a moving or still image, by unconsciously recognizing it. The use of subconscious messages is often used to persuade customers to buy. Subconscious messages are usually the placement of objects with signs, symbols, or connotations in printed, visual or auditory advertising messages, which are often referred to as promoting sexual elements or referred to rivals (resulting in unfair competition). The use of the elements related to sexuality in the subconsciously transmitted messages has attracted a great deal of reaction; it is prohibited in many countries because it is considered harmful to children's development and is contrary to morality (immoral). In the research, 5 prints and 5 video subliminal ads were examined by semiotics analysis method. As a result of the research, it has been found that subliminal messages mostly contain relevant elements and domestic companies use subliminal messages.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics