YAPAY SİNİR AĞLARI İLE SUALTI SPORLARI, SU TOPU VE YÜZME ALANLARINDA LİSANSLI SPORCU SAYILARININ TAHMİNİ

Author :  

Year-Number: 2017-50
Language : null
Konu : Spor
Number of pages: 119-125
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Türkiye’de lisanslı sporcu sayısı her geçen gün artmaktadır. Spor alt yapısının hazırlanmasında gelecekteki sporcu sayılarının bilinmesi önemlidir. Sporcu sayılarına göre eğitici ve mekân planlaması yapılmalıdır. Bu çalışmada gelecek tahmini için kullanılan yapay zekâ uygulamalarından yapay sinir ağları ile sualtı sporları, su topu ve yüzme sporcu sayılarının tahmini yapılmıştır. 2007-2016 yılları arasındaki veriler kullanılarak 2017 ve 2018 yılı lisanslı sporcu sayısı tahmin edilmiştir. Yapay sinir ağları ile hesaplanan tahmini sonuçlara göre 2017 için toplam 190.049 kişi, 2018 yılı için toplam 210.384 kişi sualtı sporları, su topu ve yüzme alanında lisanslı sporcu olacaktır.

Keywords

Abstract

The number of sports licensed in Turkey is increasing day by day. It is important to know the number of future athletes in the preparation of sports infrastructure. Trainer and space planning should be done according to the numbers of athletes. In this study, artificial neural networks and underwater sports, water polo and swimming athlete numbers were estimated from artificial intelligence applications used for future prediction. The number of athletes licensed for the years 2017 and 2018 was estimated using the data from 2007-2016. According to the estimated results calculated by artificial neural networks, a total of 190,049 people for 2017 and 210,384 people for 2018 will be athletes licensed underwater sports, water polo and swimming.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics