SHEIKH AL-SILAFI (1085-1180) AZERBAYCAN`DA

Author:

Number of pages: 8-16
Year-Number: 2017-49

Abstract

Makalede, Şeyh El-Silafi'nin Azerbaycan'da seyahati, yetkili kişiliklerle, yerel bilim insanlarıyla ve öğretmenlerle yaptığı toplantılar hakkında bilgi verilmektedir. Kaynak olarak El-Silafi'nin kendi eseri "Mu'jam el-Safar" a dayanan çalışma verilerinin, yerel bilim camiasında çalışan bilim insanlarının bilimsel temasları için özel bir öneme sahip olduğu belirtiliyor. Böylece, Azerbaycan aydınlarıyla ilgili bilgi veren Al-Silafi, Azerbaycan şehirlerine gittiği ve seçkin bilim adamlarıyla bağlantı kurduğu ve fikir alışverişinde bulunduğu bilinmektedir. Azerbaycan'da eğitim hakkında bilgi, Azerbaycan'ın öğretmenlerinin el-Silafi tarafından etkinliği birinci kaynak gibi değerlidir. Esasen, Nizami'nin Gence'deki medresesi, Zanjan medresesi ve öğretmenler hakkındaki bilgi Ortaçağ'da Azerbaycan eğitiminin öğrenmesinde önemli rol oynamıştır.

Keywords

Abstract

The article provides information about travel of Sheikh al-Silafi in Azerbaijan, his meetings with authoritative personalities, local scientists and teachers. It is pointed out that the study data of al-Silafi based on his own work "Mu'jam al-Safar" as the source is of particular importance for the study of scientific contacts of scientists who worked in the local scientific community. Thus, Al-Silafi who gave information about Azerbaijani intellectuals traveled to the cities of Azerbaijan and kept connection with outstanding scholars and exchanged their ideas. Information about education in Azerbaijan, the activity of teachers of Azerbaijan by al-Silafi is precious like the first source. Mainly, information about madrasa of Nizamiyya in Ganja, madrasa of Zanjan and the information about teachers here played important role in learning education of Azerbaijan in the Middle-Ages.

Keywords