TOPLUMSAL CİNSİYET VE BESLENME: TOPLUMUN SOFRASINDA KADINLIKLAR VE ERKEKLİKLER

Author :  

Year-Number: 2017-50
Language : null
Konu : Sosyal ve Kültürel Antropoloji
Number of pages: 24-36
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu çalışma, toplumsal cinsiyet rollerinin ve ilişkilerinin beslenme kültürü içindeki yeri hakkında genel bir değerlendirmesini yapmayı hedeflemektedir. Besin üretimi, dağıtımı, hazırlama ve tüketiminin toplumsal cinsiyet ilişkilerinin belirlenmesindeki rolüne; beslenme sisteminin, kadınlıkları ve erkeklikleri nasıl ifade ettiğine ve nasıl kapsadığına dair görüşler üretmek bu çalışmanın temel amacıdır. Tarihteki ve günümüzdeki farklı yerli topluluklarına baktığımızda, onların toplumsal cinsiyet ilişkileri ve beslenme sistemleri açısından çeşitli uygulamalara sahip olduklarını görebiliriz. Birçok uygulama, beslenme edimleri açısından farklı kadınlıklar ve erkeklikler ortaya koysa da kadınlar, erkek egemenliğinin nüfuzu altındadırlar. Kadınlar, besinler, beslenme edimleri, aktiviteleri ve üretim-tüketim sarmalı içerisinde ataerki tarafından ikincil bir konuma sıkıştırılmıştır. Geleneksel yapı, haneiçi düzen, toplumsal cinsiyet rolleri ile belirlenen ve sürdürülen ataerkil sistem, çalışıyor olsun ya da olmasın kadının emeğini ikincil kabul etmektedir. Aynı zamanda beslenme kültürü içinde ölçme, tatma, maddi kaynak sağlama, karar verme vd. adımlarıyla kadınlar üzerinde kontrol kurmaktadır.

Keywords

Abstract

The purpose of this study is to evaluate the situation of gender roles and relations within the food culture. This paper aims to generate ideas on the role of food production, distribution, preparation and consuming which determine the gender relations, and also how the nutritional system figures and involves the femininities and masculinities. When we look at the different native groups in history and today, we can see that they have several practices in their gender relations and food systems. Although many practices reveal different nutritional actions in terms of femininities and masculinities, women are under the authority of masculinity. Women, surrounded by foods, nutritional actions and production-consumption activities, were pressured to a secondary position by patriarchy. Patriarchal system, determined and maintained by the traditional structure, household order and gender roles, accepts the woman labor as secondary whether they work or not. At the same time it steadily controls the women inside food culture by quantification, tasting, financing, decision making and so on and so forth.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics