TÜRK-MACAR İLİŞKİLERİNDE KÖPRÜ BİR İSİM: SAMİ NABİ ÖZERDİM

Author :  

Year-Number: 2017-50
Language : null
Konu : Tarih
Number of pages: 400-411
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Türk- Macar ilişkilerinde, Macarcadan Türkçeye yapmış olduğu çevirilerle önemli katkıları olan Sami Nabi Özerdim, iki ülkenin ilişkilerinde pek bilinmeyen bir isimdir. 1939-1944 yılları arasında Ankara’daki Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi bünyesinde bulunan Hungaroloji Enstitüsü’nde dünyaca ünlü Prof. Dr. László Rásonyi’nin öğrencisi olarak yetişmiştir. Kütüphanecilik, kaynakça uzmanlığı, çevirmenlik, araştırmacı-yazar ve eğitimci olarak meslek hayatında yer almıştır. Bu görevleri sırasınca da yazın hayatında her zaman etkin bir şekilde yer alan Özerdim, Macarcadan Türkçeye yapmış olduğu çevirilerle hem Türk edebiyatına hem de Türk-Macar ilişkilerine kıymetli katkılarda bulunmuştur. Çevirinin yalnızca dilsel bir olgu olmadığı, toplumların tarihini değiştirebilecek karmaşık bir süreç olduğu artık bilinmektedir. Bu nedenle çevirinin toplumsal ilişkilerde önemli bir misyonu vardır ve çeviri, dillerarası ve kültürlerarası bir aktarım olduğundan, direk olarak kültüre nüfuz eder, o kültürde kendine bir yer edinir. Bu bağlamda Macar kültürü de Macarca’dan Türkçe’ye yapılan çeviriler sayesinde Türk toplumu içerisinde bir yer edinmiş ve kültürünü bu sayede tanıtma fırsatı bulmuştur. Bu çalışmanın amacı yeni verilere dayanarak, Sami Nabi Özerdim’in biyografisinin içinde Macarca’dan yapmış olduğu çeviriler ve bu çevirilerin Türk-Macar ilişkilerine yapmış olduğu katkıları aydınlatmayı amaçlamaktadır.

Keywords

Abstract

Contributing a lot to Turkish- Hungarian relations with his translations from Hungarian to Turkish, Sami Nabi Ozerdim is not a well known name between two countries. Between the years 1939-1944 at the Institue of Hungarology at the Facultcy of Humanities in Ankara. He grew up as a student of Prof. Dr. László Rásonyi. Özerdim, who is always involved in his writing life, has made valuable contributions to both Turkish literature and Turkish-Hungarian relations, translating from Hungarian to Turkish. Beyond being a linguistic phenomenon of translation, it is now recognized by many theorists that translation is a complex process that can change the history. For this reason, the translation has important mission in the social relations and penetrates directly into the target culture because it is an interlingual and intercultural transfer. Accordingly, it gains an important place in this culture. In this context, the Hungarian culture, through the translations from Hungarian into Turkish, has gained a place in Turkish society and thereby had opportunity to introduce its own culture. The aim of this study is based on the new evidence, he aims to illuminate the contributions of Sami Nabi Özerdin to the Turkish-Hungarian relations within his biography.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics