BATI ANADOLU’DA FOSİL İNSAN ARAŞTIRMALARI: BULGULAR, YAYILIM VE PROBLEMLER

Author:

Number of pages: 1-25
Year-Number: 2017-47

Abstract

Paleoantropolojik araştırmalarda en güncel konulardan biri ilk kez Afrika’da ortaya çıkan insan genusu üyelerinin kimler olduğu, Dünya’ya yayılım süreçleri, bu aşamada geçtikleri rotaların belirlenmesi ve yerleşim alanlarının tespit edilmesidir. Bu amaçla Dünya’nın birçok yerinde araştırmalar yapılmakta ve her gün bu sorunun çözülmesine katkı sağlayacak yeni buluntular ele geçirilmektedir. Türkiye, coğrafik olarak Afrika, Avrupa ve Asya kıtaları arasında bir köprü vazifesi görmekte ve tarih boyunca insanların göç rotaları üzerinde yer almaktadır. Bu çalışmada insanların göçlerinde önemli bir güzergâh oluşturan ülkemizin batı bölgesinde, 2012-2016 yılları arasında yapılan Muğla ve Çanakkale İlleri yüzey araştırmaları temelindeki önemli buluntu yerleri Şerefköy, Kemikalan, Gülpınar, Etili, Bahadırlı ve Karlı lokaliteleri ve bulgular ile bu yeni keşiflerin Paleoantropolojik sonuçları tartışılmaktadır.

Keywords

Abstract

One of the most recent issues in paleoanthropological research is the identification of the Homo genus who first appeared in Africa, the routes they crosses, the processes of dispersals and the settlement locations. For this purpose, researches are being carried out in many parts of the world and new finds are being taken every day to contribute to solving this phenomena. Turkey, geographically, takes a position like a bridge between the African, European and Asian continents and has been on the migration routes throughout the human history. In this study, findings from the new discoveries are discussed from Şerefköy, Kemikalan, Gülpınar, Etili, Bahadırlı and Karlı localities on the basis of Mugla and Çanakkale, West Anatolia surveys conducted between 2012-2016 years, and paleoanthropological results are evaluated in terms of human migration route.

Keywords