LENİN TÜRÜ PROPAGANDA

Author:

Number of pages: 230-241
Year-Number: 2017-48

Abstract

“Propaganda”, ilk kez 1622 yılında Avrupa’da Papa XV. Gregory’nin kilisenin inanç ilkelerini yayma ve Protestanların aykırı fikirleriyle etkili mücadele edebilmek amacıyla kiliseye bağlı bir yan kuruluş oluşturmasıyla başlamıştır. Papa, bu kuruluşa “Sacra Congregatio Christiana Nomini Propaganda” adını uygun görmüştü. O günden bu yana propaganda kavramı üzerinde sayısız akademik çalışma, tanım ve uygulama yapılmış, dolayısıyla zaman içinde eklenen farklı içerik ve uygulamalar yoluyla kavramın çerçevesi gittikçe genişletilmiştir. Uygulama bazında en iyi bilinen örnekler, Adolf Hitler ve Vladimir İlyiç Lenin’in kavramla ilgili pratikleridir. Bu iki liderin propaganda faaliyetlerinin kavramın zenginleşmesi ve daha popüler hale gelmesine çok büyük katkılar sunduğu çok açıktır. Adolf Hitler’den önce yaşamış olması nedeniyle, Vladimir İlyiç Lenin’in propaganda kuramının daha özgün ve bağımsız olması gerektiğini düşünmek yerinde olacaktır. Genel olarak bakıldığında, Marksist felsefenin çatışma kuramının bu propaganda türünde kayda değer bir oranda yer aldığını söylemek gerekir. Propaganda geçen zaman içinde birtakım olumsuz anlamlar yüklenmiş olsa da, özellikle politik alanda çok iyi bilinen, kullanılan ve işe yarayan bir araçtır.

Keywords

Abstract

The notion of “propaganda” turned up for the first time in Europe in the year of 1622 when the Pope XV. Gregory decided to establish a subsidiary institution to the church called “Sacra Congregatio Christiana Nomini Propaganda” so as to spread the teachings of Catholicism and also struggle against the harmful effects of Protestant church in a more efficient way. Forasmuch as numerous definitions, applications and academic studies have been done in this respect from then on, the framework of the notion have broadened step by step. The most distinguished examples of the concept on the practical level are Lenin’s and Hitler’s technics of propaganda. They both made a greater theoretical and practical contribution than anybody else to make it go ahead and be more popular all over the world. V. I. Lenin’s technics of propaganda are no doubt more original than Adolf Hitler’s since he lived before Nazi era. V. I. Lenin obviously added the well-known conflict culture of Marxist doctrine to the notion of propaganda. Despite lots of negative meanings have been loaded onto the notion of propaganda from those times, it has always been the most influential means especially in the political arena at the same time.

Keywords