BAL ORMANLARI İÇİN ÖNEMLİ OLAN BİTKİLERİN TRABZON BÖLGESİNDE İNCELENMESİ

Author:

Year-Number: 2017-48
Yayımlanma Tarihi: null
Language : null
Konu : PEYZAJ MİMARLIĞI
Number of pages: 435-444
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Artan yapılaşma ve beraberinde gelen aşırı kentleşme ile azalan yeşil alanlar arasındaki dengenin kurulmasını ve doğru yeşil alan planlamasını günümüzde gerekli kılmaktadır. Kentlerin potansiyellerinin korunup planlanabilmesi için sürdürülebilir yaklaşımlar gerçekleştirilmektedir. Ormanlar ise bu planlamanın en önemli parçasıdır. “Bal ormanları” ise, ekonomik, ekolojik ve aynı zamanda estetik değeri olan ormanlar arasındadır. bu ormanların ekosisteme kattığı ekolojik ve sürdürülebilir desteklerinin yanı sıra renk, biçim, form, doku, çizgi ve çiçeklenme etkisi gibi görsel peyzaj değerleri de dikkat çekmektedir. Aynı zamanda bu bitkilerin kültürel karakteri temsil kabiliyetleri ve özgün olma düzeyleri karakteristik özellikleri arasındadır. Ülkemiz, gerek sahip olduğu çok farklı iklim ve toprak çeşitliliği sayesinde gerekse Akdeniz, Avrupa-Sibirya, İran-Turan gibi üç farklı bitki alanının kesişme noktasında bulunması nedeniyle dünyada benzerine nadiren rastlanır bir bitki çeşitliliğine sahiptir. Yapılan bu çalışmaya konu olan Trabzon, zengin bitki çeşitliliği ve orman alanları ile Türkiye’nin önemli kentleri arasındadır. Bal ormanı potansiyelini düşündüğümüzde ise zengin bitki örtüsü bal ağaçlarının yetişebilmesi için önemli bir potansiyel bölgedir. Acer platanoides, Aesculus hippocastanum, Centaurea triumfettii, Cirsium arvense, Crataegus orientalis, Diplotaxis tenuifolia, Vicia sativa, Elaeagnus angustifolia, Epilobium angustifolium, Marrubium astracanicum, Robinia pseudoacacia, Rosa canina, Echium italicum ise Trabzon’da yetişebilen doğal, bal potansiyeli olan ve aynı zamanda sundukları peyzaj değerleri açısından dikkat çekici taksonlardan bazılarıdır. Yapılan bu çalışmada, literatür ve gözlem çalışmaları doğrultusunda ülkemizde doğal olarak yetişebilen orman ağaçları ve orman altı florasına örnek taksonlar verilip Trabzon için peyzaj değeri vurgulanacaktır.

Keywords

Abstract

Today, it is necessary to establish the balance between increasing construction and decreasing green areas with overcoming urbanization and correct green area planning. Sustainable approaches are being implemented to ensure that the potentials of cities are preserved and planned. Forests are the most important part of this planning. "Honey forests" are among the forests that are economical, ecological and also aesthetic value. The ecological and sustainable support of these forests in the ecosystem, as well as visual landscape values such as color, shape, form, texture, line and flowering effect, are noteworthy. At the same time, cultural characteristics of these plants and their originality are characteristic features. Due to the very different climate and soil

Keywords