ÇANAKKALE CEPHESİNDE YAZILAN MEKTUPLARA ÖRNEKLER

Author:

Number of pages: 542-563
Year-Number: 2017-48

Abstract

Sanayi devrimi ile Avrupalı devletlerin en büyük sömürge hedeflerinin başında Osmanlı Devleti’nin toprakları vardı. Gelişen amansız rekabet I. Dünya Harbi ile büyük bir felakete dönüşmüştür. Savaşın getirdiği şarların da etkisiyle Osmanlı Devleti İttifak Devletleri’nin yanında savaşa girmiştir. Osmanlı’nın savaşa giriş süreci tartışma konusu olsa da bu girişin neticesi Osmanlı Devleti’nin sonu olmuştur. Savaş sürecinde Osmanlı’nın başkentinin yanı başında yaşanan Çanakkale Savaşı ise Türk ve dünya tarihine damga vurmuştur. Müttefiklerin hezimeti ile neticelenen bu savaş tarihimiz için büyük bir iftihar kaynağı olmuştur. Çanakkale Cephesi ile ilgili günümüze kadar sayısız yerli ve yabancı eser kaleme alınmıştır. Bunun yanında birçok belgesel ve film de bu cepheyi konu edinmiştir. İnsan psikolojisini anlatması açısından da büyük ehemmiyet arz eden mektuplar ise bu savaşın anlaşılması ve ibret alınması için büyük bir görev ifa etmişlerdir. Cephede savaşan İttifak ile İtilaf asker ve komutanlarının kaleme aldığı mektuplar cephede yaşanan olayları anlamamızda büyük görev görürken; yazılanlar askerlerin ruh hallerini anlatan en önemli kaynak görevi görmüşlerdir. Yerli ve yabancı asker ve komutanların yazdığı mektupları konu edinecek bu çalışmada yerli ve yabancı kaynaklar taranacak ve konu bilimsel ölçütler çerçevesi içinde yazılacaktır.

Keywords

Abstract

With the Industrial Revolution, territory of the Ottoman Empire has became one of the main colonial aim of European states. Thriving ruhtless competition has turned into a major catastrophe with World War I. By conditions of war, Ottoman Empire entered the war on the side of Central Powers. Even though Ottoman Empire’s course to entering war is debatable, the war has ended the Ottoman Empire. During the war, Battle of Çanakkale which has happened right beside of the Ottoman capital, made its mark to the both Turkish and world history. The letters which is very impotrant to explain human psychology, have perform a very important task in order to understand and hold up as an example of this battle. Commanders and soldiers of both Allied and Central powers’ letters are of great important for us to understand what happened on the fronts and how was the state of mind of the soldiers. In this study, which’s subject matter is the letters of natives and foreigner soldier and commanders, both native and foreign sources will be scanned and the subject will be written within scientific criteria.

Keywords