ALDOUS HUXLEY’İN CESUR YENİ DÜNYA ADLI ROMANINDA ÖLÜM İÇGÜDÜSÜ

Author :  

Year-Number: 2017-51
Language : null
Konu : Edebiyat
Number of pages: 364-369
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

İngiliz romancı Aldous Huxley Cesur Yeni Dünya isimli romanında Devlet adına bireyin yok edilişi, aile gibi sosyal kurumların ortadan kaldırılışı, biyolojik şartlandırılış, insanların belirli bölümlere göre sınıflandırılışı, ve amaçsız cinsellik gibi temalar üzerinde odaklanmıştır. Bunların yanı sıra, vahşi bir insan olarak yansıtılan John adlı karakterin doğup büyüdüğü vahşilere ait kamptan medeniyeti temsil eden Dünya Devletine yaptığı seyahati, sonrasında kendisini bir fener evine kilitleyişi ve intiharı da romanda konu edilmektedir. Bu aşamada, John adlı karakterin intiharının, ölümle bir yüzleşmeden ziyade ölümü kucaklayış eylemi olarak düşünülüp düşünülemeyeceği sorusuyla karşı karşıya kalmaktayız. Bu çalışma, psikanaliz bir yaklaşımla John adlı karakterin Dünya Devleti’yle kurduğu teması ve intiharını ele alarak bu soruya bir cevap arayışı olarak değerlendirilebilir.

Keywords

Abstract

Aldous Huxley, the British novelist, focuses in his dystopian novel Brave New World on issues such as the annihilation of the i

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics