BANAZ’DA BİR TUNÇ ÇAĞI YERLEŞİMİ: AYVACIK HÖYÜK

Author :  

Year-Number: 2017-50
Language : null
Konu : arkeoloji
Number of pages: 74-93
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Banaz ilçesinin kuzeyinde Murat Dağı ve ormanlar, güneyinde ise Banaz ovası bulunmaktadır. Ayvacık Höyük Banaz’ın güneydoğusundaki engebeli arazide yer alan önemli bir Tunç Çağı yerleşimidir. Ayvacık Höyük Banaz’ın 16 kilometre güneydoğusunda bulunan Ayvacık köyündedir. Ayvacık köyünde bulunan diğer bir yerleşim olan Ada Höyük Neolitik, Kalkolitik ve İlk Tunç Çağı buluntuları vermektedir. Ayvacık Höyük ise İlk Tunç Çağı’nın bütün evreleri (İTÇ 1-2-3) ve Orta Tunç Çağı için kesintisiz yerleşime işaret eden buluntular vermesi bakımından önemlidir. Ayvacık Höyük stratejik olarak Afyonkarahisar-Hocalar ve Banaz arasındaki bağlantıyı sağlayan doğal yolu kontrol etmektedir. 400 metre çapındaki alanı ile bölgenin büyük yerleşmelerinden birisidir. Yerleşme buluntuları Afyonkarahisar Kusura ve Denizli Beycesultan yerleşimi ile ilişkileri ortaya koymaktadır. Burada yapılacak arkeolojik kazı ile bölgenin Tunç Çağının aydınlatılmasında önemli sonuçlara ulaşılacaktır.

Keywords

Abstract

To the north of Banaz district is Murat Mountain and forest areas. The south of the Banaz district lays the Banaz plain. Ayvacık mound is an important Bronze Age settlement located on the rugged terrain in the south east of Banaz. Ayvacık mound is located in Ayvacık village, 16 km south east of Banaz. Ada mound, another settlement located in the Ayvacık village, gives Neolithic, Chalcolithic and Early Bronze Age artifacts. Ayvacık mound is important for the finds showing the cultural continuity of the Early Bronze Age (EBA 1-2-3) and the Middle Bronze Age. Ayvacık mound strategically controls the natural route connecting Afyonkarahisar-Hocalar and Banaz. It is one of the major settlements of the region with an area of about 400 meters. The findings of the settlement reveal the relations with the settlement of Afyonkarahisar Kusura and Denizli Beycesultan. With the archaeological excavation to be done here, important results will be reached in illuminating the Bronze Age of the region.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics