SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN OKUMA ALIŞKANLIKLARININ İNCELENMESİ

Author :  

Year-Number: 2017-50
Language : null
Konu : Boş Zaman, Rekreasyon, Okuma Alışkanlığı
Number of pages: 61-73
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Okuma, bireysel olmakla beraber sonuçlarıyla doğrudan toplumu etkilemektedir. Bu nedenle bireysel ve toplumsal açıdan okumanın önemi ve işlevi kabul edilen bir gerçektir. Okuma alışkanlığının önemli olduğu yer olan üniversitelerde dahi bu alışkanlığın olmadığı çeşitli araştırmalarla ortaya konulmuştur. Araştırmalarda yükseköğretim gençliğinin yeterli düzeyde okumadığını ve bunun bir problem olduğu ifade edilmektedir. Bu araştırmanın amacı, spor bilimleri fakültesinde okuyan öğrencilerin okuma alışkanlıklarının belirlenmesidir. Araştırma evreni olarak Fırat Üniversitesinde spor bilimleri fakültesinde okuyan öğrenciler seçilmiştir. Araştırmada betimleme survey yöntemi kullanılmış olup fırat üniversitesi spor bilimleri fakültesinde beden eğitimi öğretmenliği, antrenörlük, ve yöneticilik bölümlerinde okuyan ve tesadüfi olarak seçilen 200 öğrenciye anket uygulanmıştır. Anket uygulaması sonucunda elde edilen bulgular SPSS 22.0 programı kullanılarak yüzde frekans olarak değerlendirilmiştir. Spor bilimleri fakültesindeki örgencilerinin %50.5 ayda bir kitap okuyabildiklerini, %45.5 oranı ile günde yarım saatten az kitap okudukları belirlenmiştir. Evlerinde kitap sayısının az olduğu ve bunların sadece bir kısmını okudukları belirlenmiştir. Kitap okuma alışkanlığını %43.5 ile ilkokulda elde ettikleri, dakikada okunan kelime sayısının çok düşük oranlarda olduğu belirlenmiştir. Okumayı sevdiklerini, okuma etkinliğinin gerekli olduğunu ama yeterli düzeyde okuyamadıklarını belirtmişlerdir. Ayrıca sabah saatlerinde okumayı tercih ettikleri görülmüştür. Öğrencilerin okudukları kitaplar içerisinde “her zaman” okudukları kitaplar-yayınlar içerisinde spor en yüksek oranlarla yer aldığı sırasıyla eğitim, edebiyat, şiir, magazin, içerikli yayınları da takip ettikleri görülmüştür. Öğrenciler tarafından “Arasıra” okunan kitaplar ise kişisel gelişim, roman, klasikler, siyasi –politik köşe yazıları, kültür sanat içerikli kitaplar olarak sıralanmaktadır.

Keywords

Abstract

Reading, as well as being i

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics