AKILLI TELEFONLAR İLE MÜZİK DEVRİMİ

Author:

Number of pages: 255-266
Year-Number: 2017-47

Abstract

Bu çalışmada, müzik uygulamalarında tablet akıllı telefon kullanımına ilişkin bilgilere ve akıllı telefon ile müzik yapmada kullanılan donanımlar ile farklı kategorilerdeki belli başlı müzik yazılımlarına yer vermek amaçlanmıştır. Araştırma için gerekli verilerin toplanmasında kaynak taraması modeli kullanılmıştır. Çalışmada, akıllı telefon ile müzik yapmak için kullanılan donanımlar (ses/MIDI arabirimleri, mikrofonlar, MIDI klavyeler, dock istasyonları, mikserler, DJ kontrol üniteleri, akıllı telefon uyumlu ses kartları) ve yazılımlar (sanal enstrümanlar, çok kanallı ses kayıt uygulamaları, nota yazım uygulamaları, müzikal bilgi ve becerileri geliştirmeye yönelik uygulamalar, müzikal oyunlar ve birtakım yardımcı yazılımlar) detaylı bir şekilde ele alınmıştır. Bu çalışma, mobil müzik alanında hem amatör hem de profesyonel çalışma yapacak kişilere ve akıllı telefon teknolojisini müzik eğitiminde kullanmak isteyen ve müzik eğitimcilerine kaynak oluşturması bakımından önem taşımaktadır.

Keywords

Abstract

In this study, it is aimed to give information about tablet smartphone usage in music applications and hardware used in making music with smart phone and major music software in different categories. A resource scanning model was used to collect the data required for the research. In the workshop, the hardware used to make music with smartphones (sound / MIDI interfaces, microphones, MIDI keyboards, dock stations, mixers, DJ control units, smartphone compatible sound cards) and software (virtual instruments, multi-channel audio recording applications, Applications for developing musical knowledge and skills, musical games and some auxiliary softwares) have been dealt with in detail. This study is important for both amateur and professional working people in the field of mobile music and for creating a source for music educators who want to use smart phone technology in music education.

Keywords