OSMANLI DÖNEMİ ERZİNCAN KAZASININ NÜFUSU

Author:

Number of pages: 39-66
Year-Number: 2017-47

Abstract

Çalışma alanını oluşturan Erzincan kazası, Doğu Anadolu Bölgesinin Yukarı Fırat Bölümünde yer alan kendi adı ile anılan ovanın tamamından meydana gelmektedir. Bu idari yapılanmayı büyük ölçüde coğrafi şartlar belirlemiştir. Erzincan, çeşitli doğal ve beşeri ortam özellikleri bakımından, bölgenin diğer kesimlerinden ayrılır. Erzincan kazası, bu özellikleri itibariyle sürekli nüfus barındırmıştır. Osmanlı idaresine girdiği andan itibaren kazanın nüfus verilerine ulaşmak mümkündür. Osmanlı, bölgeyi sınırlarına kattığı XVI. yüzyılın ilk çeyreğinden, XX. yüzyılın başlarına kadar muhtelif defalar saymıştır. Bu sayım envanterleri günümüze ulaşmıştır. Çalışmanın maksadı başlıkta da belirtildiği üzere sayım sonuçları esas alınarak, Osmanlı dönemi Erzincan kazası nüfusunun dönemsel durumunu ortaya çıkarmaktır. Çalışmanın giriş kısmında genel geçer nüfus bilgilerin yanı sıra Erzincan kazasının nüfus sayımlarından bahsedilmiştir. Sonraki bölümünde ise 1516, 1520, 1530, 1591 tarihli mufassal tahrir defterleri, 1642 tarihli mufassal avarız defter, 1636, 1643 tarihli icmal avarız defterleri, 1835 tarihli icmal nüfus defteri ve 1917 tarihli gizli nüfus sayımlarının verileri esas alınarak Erzincan kazasına bağlı şehir merkezi ve köylerin nüfusundan bahsedilmiştir. Nüfusun hesaplanmasında muhtelif tarihli sayımlarındaki tasnif kriterleri göz önüne alınarak değerlendirmeler yapılmıştır. Diğer taraftan metin içerisinde ihtiyaç duyuldukça tablolara müracaat edilmiştir. Sonuç kısmında ise elde edilen bulgular değerlendirilmiştir.

Keywords

Abstract

The Erzincan town that constitutes the study area is formed from the whole of the oven which is named with its name in the Upper Euphrates section of the Eastern Anatolia Region. This administrative structure has largely defined geographical conditions. Erzincan is separated from the rest of the region in terms of its various natural and human environment characteristics. Ottoman territory added to its borders XVI. in the first quarter of the century, XX. until the beginning of the century, it has been various times. These census inventories have reached day-today. The aim of the study is to reveal the periodic situation of the population of Erzincan in the Ottoman period as mentioned in the title. In the introduction of the work, the population censuses of the Erzincan town as well as the general population information are mentioned. In the development section, the population of the town center and the villages connected to the Erzincan town was mentioned on the basis of the data of 1516, 1520, 1530, 1591 detailed records, the detailed records of 1642, 1636, the abstract records of 1643, the invented inventory of 1835 and the 1917 secret censuses . Evaluations were made taking into consideration the classification criteria of various dated censuses. Texts have been applied in the text as needed. In the conclusion section, the findings were evaluated.

Keywords