İLKOKULLARDA ÖĞRETİLEN OKUL ŞARKILARININ, ÖĞRENCİLERİN SES SINIRLARINA UYGUNLUK DURUMLARI: ANKARA İLİ ÖRNEĞİ

Author:

Number of pages: 385-396
Year-Number: 2017-48

Abstract

Bu araştırmanın amacı, ilkokul 3. sınıfta öğretilen şarkılara ilişin ses sınırlarının, sınıfı oluşturan bireylerin ses sınırlarına ne derece uygun olduğunun incelenmesidir. Özel okullarda ve devlet okullarında müzik dersini işleyen müzik ve sınıf öğretmenlerle görüşülmüş ve sonuç olarak öğretmenlerin önerdiği şarkılardan bir havuz oluşturulmuştur. Değer (2012) tarafından geliştirilen “Şarkı Sesinin Kullanımında Davranış Gelişimi Ölçeği” temel alınarak, uzman görüşleri sonucunda “Ortalama Ses Alanı Belirleme Formu” oluşturulmuştur. Bu formdaki maddelerin görüntülü kayıtları bilgisayar ortamında oyun haline getirilmiştir. Oyunlaştırılan görüntülü kayıt, 4 ilkokulda (2 devlet/ 2 özel) öğrenim gören toplam 300 öğrenciye aynı koşullarda izletilmiş ve öğrencilerin yanıtlarının ses kayıtları alınmıştır. Elde edilen sonuçlar frekans (f) ve yüzde (%) dağılım tablosuyla sayısal verilere dönüştürülmüş ve öğrencilerin şarkı söylerken kullandıkları ortalama ses sınırları belirlenmiştir.

Keywords

Abstract

The main purpose of this research is to determine to what extent the vocal ranges of songs taught in third grade primary schools, are suitable to the vocal ranges of song voices of the i

Keywords