TÜRKİYE’DE KÖY GELENEK VE GÖRENEKLERİN TÜKENİŞİ ve KÖYDEN KENTE GÖÇ

Author:

Number of pages: 163-174
Year-Number: 2017-48

Abstract

Bir toplumun gelenek ve görenekleri o toplumu ayakta tutan ve varlığını devam ettirmesini sağlayan en önemli toplumsal yaşam biçimlerinden birisidir. Gelenek ve görenekler, uzun yılların birikimi olan ve o toplumu tarih sahnesinde milletleştiren önemli bir unsur olarak değerlendirilebilmektedir. İnsanın gelişimi ve değişimi ile birlikte yaşam tarzı da değişebilmekte, bu değişim zaman içerisinde gelenek ve göreneklerin de değişmesine ya da tükenmesine neden olabilmektedir. Özellikle kırsal toplumun en önemli parçalarından birisi olan köy gelenek ve göreneklerinin kırdan kente göç ile birlikte zamanla etkisinin azaldığı ve tükenmeye doğru gittiği gözlenebilen bir toplumsal olgu olarak değerlendirilebilmektedir. Bu çalışmada köy gelenek ve göreneklerinin tükenişi ile köyden kente göç arasında bir bağlantı kurulmaya çalışılmış ve bu tükenişin diğer etki ve sonuçları ile birlikte olası toplumsal sonuçlarının ortaya konulmaya çalışılmıştır.

Keywords

Abstract

The traditions and customs of a society, that society is one of the most important form of social life that allows to sustain the existence and sustains. Customs and traditions, which is the accumulation of many years and it can be considered as an important factor in the stage of history nationality society. It may change in lifestyle with the development and exchange of people, also in the traditions and customs of the time these changes may lead to changes or exhaustion. Which it can be observed especially in the rural communities of the village which is one of the most important parts of the customs and traditions of rural-urban migration with reduced effectiveness over time and can be regarded as a social phenomenon heading towards extinction. In this study, rural traditions and customs of the village with extinction has tried to establish a link between migration and the city has tried to reveal the possible social consequences, along with other effects and consequences of this depletion.

Keywords