DEVRİMCİ VE ÖZGÜRLÜKÇÜ İSLAM: MODERNLİK ÜZERİNE MUHALİF BİR İSLAMİ PERSPEKTİF

Author:

Number of pages: 144-162
Year-Number: 2017-48

Abstract

“Anti-kapitalist Müslümanlar” adlı toplumsal hareket 2013 yılında Gezi Parkı protestolarına katılmış ve birkaç yıl boyunca medyadan ilgi görmüştür. Hareket, AK Parti (Adalet ve Kalkınma Partisi) hükümetine muhalefetiyle tanınan İslami bir düşünür olan İhsan Eliaçık’ın fikirlerinden ilham almıştır. Hareketin ve düşünürün yolları son yıllarda ayrılmış olsa da, Eliaçık halen Türkiye’deki İslami siyasi muhalefetin içerisindeki bilinen bir isimdir. Bu çalışma İslam ve modernlik ilişkisini ele alan çeşitli teorilerden birkaçını Eliaçık’ın ortaya koyduğu İslami perspektifin ışığında yeniden değerlendirmektedir. Çalışmanın savına göre; her ne kadar Türkiye’deki İslamcılık Batı siyasal düşüncesinden derinden etkilenmiş olsa da, Eliaçık gibi İslami düşünürler aynı zamanda Batılı fikirleri İslami değerlerle kaynaştırma süreci içindedirler ve bunun sonucunda ortaya Batı modeline tam olarak uymayan melez bir modernlik vizyonu çıkmaktadır.

Keywords

Abstract

A social movement called the “Anti-Capitalist Muslims” joined the 2013 Gezi Park protests and attracted attention from the media for several years. The movement was inspired by the ideas of İhsan Eliaçık, an Islamic thinker known for his opposition to the AK Party (Justice and Development Party) administration. Though the movement and the thinker have parted ways in recent years, Eliaçık remains a notable figure within the Islamic political opposition in Turkey. This study critically reviews several predominant theories about Islam and modernity in light of the Islamic perspective put forward by Eliaçık. It is argued that even though Islamism in Turkey has been profoundly influenced by the Western political thought, Islamic thinkers such as Eliaçık are also in the process of mixing Western ideas and Islamic values together – which results in a hybrid vision of modernity that does not fully conform to the Western model.

Keywords