OKUL ŞARKILARININ MÜZİK ÖĞRETMENİ ADAYLARI TARAFINDAN PİYANO İLE EŞLİKLENMESİ

Author:

Number of pages: 533-541
Year-Number: 2017-48

Abstract

Bu araştırma müzik öğretmenliği adaylarının “Piyano ile Eşlik Çalma” dersinden öğrendikleri bilgiler ile “Armoni-Kontrpuan” ve “Bireysel Piyano” derslerinden edindikleri bilgileri okul şarkılarına piyano eşliği yapmada ne denli kullanabildiklerini saptamak amacıyla yapılmıştır. Bu araştırma için 45 kişiden oluşan Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Lisans III ve Lisans IV. sınıf öğrencisi toplam 45 katılımcıya 13 soruluk bir anket uygulanmış olup, SPSS 15 paket programı yardımıyla frekans ve yüzde kullanılarak analiz edilmiş ve yorumlanmıştır. Araştırma sonucunda verilen bir okul şarkısına % 55,6’lık bir başarı ile eşlik yazabildikleri görülmüştür. Öte yandan, %35,7’lik katılımcı grup okul şarkılarına eşlik yapmada armoni konusunda, %31’lik katılımcı da piyano çalma düzeyinde sıkıntı çektiklerini belirtmişlerdir. Ayrıca, katılımcıların % 72,7’lik kısmı “Piyano ile Eşlik Çalma” dersinin ders saatlerinin yetersiz olduğunu belirtmiş, verilen okul şarkısına %71,1’lik bir başarı ile teorik olarak eşlik modeli belirleyebilmiş olup, pratikte % 46,7’lik bir başarı ile beklenen başarıyı sağlayamamışlardır.

Keywords

Abstract

This study has been carried out to find out at which level the music teacher candidates can use their knowledge, obtained in ‘Harmony-Counterpoint’ , ‘Musical Form’ and ‘I

Keywords