TÜRKİYE İLE BRICS ÜLKELERİ FİNANSAL PİYASALARI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN KANTİL REGRESYON YÖNTEMİ İLE İNCELENMESİ

Author:

Number of pages: 331-342
Year-Number: 2017-48

Abstract

Bu çalışmada, Türkiye ile BRICS (Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin, Güney Afrika) ülkelerinin finansal piyasaları arasındaki ilişki kantil regresyon yöntemi ile araştırılmıştır. Yapılan araştırmada, Morgan Stanley Capital International (MSCI) tarafından Amerikan Doları (USD) cinsinden hesaplanan, BRICS ülkelerine ve Türkiye’ye ait veriler 18.02.2013-17.02.2017 tarihleri arasını kapsayacak şekilde günlük olarak incelenmiştir. Yapılan araştırmanın sonucuna göre BRICS ülkeleri ve Türkiye’nin finansal piyasaları arasında zamana bağlı dinamik bir ilişki vardır. Bu ülkelerin borsaları ile Türkiye borsası arasındaki ortak hareket bağı çok kuvvetlidir. Ayrıca yapılan korelasyon analizi de göstermektedir ki analizi yapılan ülkelere aynı anda yatırım yapmak yatırımcı açısından rasyonel bir davranış değildir ve risk seviyesini yükseltmektedir.

Keywords

Abstract

In this study, the relation between Turkey and the financial markets of BRICS (Brazil, Russia, China and South Africa) has been investigated through quantile regression. In the study the data calculated in USD by Morgan Stanley Capital International (MSCI) and belonging to BRICS and Turkey within the period range from 18 February 2013 to 17 February 2017 have been examined on a daily basis. The study has indicated that there is a dynamic relation between BRICS’ and Turkey’ financial markets during the stated period. The common activity relation between the stocks of BRICS and Turkey is very strong. In addition, the correlation analysis shows that investing in the same time the analyzed countries is not a rational behavior in terms of the investor and raises the risk level.

Keywords