ANİMASYON SİNEMASINDA ANLATI VE FİLM AFİŞLERİNDE KURGULANAN GÖRSEL KODLAR

Author:

Number of pages: 290-301
Year-Number: 2017-46

Abstract

Animasyon sineması farklı karakter tasarımları ve oluşturduğu farklı anlatı yapısıyla çocukların olduğu kadar yetişkinlerin dünyasına da seslenen bir niteliğe sahiptir. Bu filmlerde kurgulanan evrenler ve karakterler türün çok daha ilgi çekici hale gelmesini sağlamıştır. Film afişleri mesajın ilk çıkış noktası olarak izleyici ve filmi buluşturma özelliğine sahiptir. Bu anlamda afişlerin nasıl bir tasarımla sunulduğu önemli bir unsurdur. Afiş içerisinde kurgulanan görsel düzenlemeler (renkler, açılar, planlar, tipografik özellikler) anlamın yaratılmasında etkin bir rol oynamaktadır. Bu çalışma içerisinde Amerikan animasyon film afişleri, göstergebilimsel çözümleme yöntemi ile analiz edilerek, afiş tasarımında kullanılan görsel kodların anlam yaratmadaki yeri ve önemi irdelenmektedir.

Keywords

Abstract

Animation cinema, with its various character designs and narrative structures calls out to children as well as to adults. The universes and characters designed in animation films help animation cinema to become more attractive as a genre. Film posters, as the starting point of the message bring together the audience and the film. Thus the visual design (colors, angles, shots, typographic elements) of the posters are important to create the meaning. This article aims to study, through semiotic analysis, the importance of visual codes for the creation of meaning.

Keywords