OKUL ÖNCESİ VE İNGİLİZCE ÖĞRETMENİ ADAYLARININ ERKEN ÇOCUKLUKTA İNGİLİZCE ÖĞRETİMİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ

Author:

Number of pages: 479-492
Year-Number: 2017-48

Abstract

Bu çalışmanın amacı, Okul Öncesi ve İngilizce öğretmeni adaylarının, son yıllarda önemi giderek artmakta olan ve özellikle özel kurumlar başta olmak üzere pek çok okul öncesi kurumda yapılan erken çocuklukta İngilizce öğretimine ilişkin görüşlerini araştırmaktır. Araştırma, Marmara Üniversitesi son sınıfa devam etmekte olan 80 Okul Öncesi öğretmeni adayı ve 76 İngilizce Öğretmeni adayı ile gerçekleştirilmiştir. Araştırmada nicel ve nitel yöntemlerin bir arada kullanıldığı karma araştırma yöntemi kullanılmıştır. Bu bağlamda, veriler araştırmacı tarafından geliştirilen anket yoluyla toplam 156 öğretmen adayından toplanmıştır. Araştırmanın sonuçları, her iki bölümden araştırmaya katılan adayların erken yaşta yabancı dil eğitiminin öneminin farkında olsalar da, bu yaşlarda yabancı dil eğitimi yapılırken nasıl bir yol izlenmesi ve hangi yöntemlerin kullanılması gerektiği konusunda emin olmadıklarını göstermiştir. Bunun yanı sıra öğretmen adayları, erken yaşta yabancı dil eğitimi verebilecek nitelikte ve formasyona sahip öğretmen yetiştirme programlarının yeniden düzenlenmesi gerektiğini belirtmişlerdir. Araştırma bulguları, üniversitelerin Okul Öncesi ve İngilizce Öğretmenliği bölümlerine küçük yaşlarda yabancı dil eğitimine ilişkin derslerin konulması gerekliliğini göstermiştir.

Keywords

Abstract

This study attempted to investigate the views of the prospective early childhood and English language teachers on teaching English in early years which is becoming a rapidly growing part of the early childhood education sector, especially in private preschools in Turkey. In the study, 80 prospective English language teachers and 76 prospective Early Childhood teachers in Marmara University were asked to probe their general perceptions and views about English language teaching in early years. The study utilized mixed-method study employing both qualitative and quantitative methodologies. In this context, a questionnaire was developed and administered to a sample of 156 participants in an English Language Teaching (ELT) and Early Childhood Education (ECE) department. The study revealed that although the subjects were aware of the importance of teaching a foreign language at earlier ages, they didn't have some ideas about how to implement that education. They also shared their ideas about the deficiencies of teacher preparation programs in terms of early foreign language teaching. Findings of the study may have important implications for professional choices and English teacher identities in private preschools and for some courses in English Language Teaching and Early Childhood Education departments of universities.

Keywords