HERMANN SUDERMANN’IN ÇILGIN PROFESÖR ADLI ROMANIN-DA BİLİM İNSANI SORUNSALI

Author:

Number of pages: 493-499
Year-Number: 2017-48

Abstract

Bu çalışmada 1857-1928 yılları arasında yaşamış, Alman Edebiyatının önemli roman ve dram yazarlarından Hermann Sudermann’ın “Çılgın Profesör” (1926) adlı romanı ele alınmıştır. Romanın kahramanı Prof. Sieburth o dönemin şartlarına uyum sağlayabilmek için ikiyüzlü bir yaşam sürmektedir. Bu iki yüzlülük hem gerçek anlamda hem de mecazi anlamda kullanılmıştır. Çünkü kahraman akademik ortamda farklı tutum sergilemekte, kendisinin aslında karşı olduğu, ama akademik ortamın kabul gördüğü görüşleri desteklemekte, içinde doğup büyüdüğü işçi sınıfının ortamında ise dile getiremediği düşüncelerini, görüşlerini, eleştirilerini sıfatını değiştirerek maskeli bir şekilde ortaya koymaktadır. Bu çalışmada Bismarck Döneminin Alman üniversiteleri üzerindeki anti demokrat baskılarının akademisyenleri düşürdüğü olumsuz durumlar yansıtılmaya çalışılmıştır.

Keywords

Abstract

In this article the novel, titled “Crazy Professor” (1926), of Hermann Suderman, who had lived in 1857-1928 and was one of the most important novels and drama authors of German literature, had been taken into consideration. The hero of the novel, Prof. Sieburth, had lived a hypocritical life to be able to adapt to the conditions of that period. The term hypocritical had been used for both real and figurative meanings. Because the hero behaves differently in an academic environment, supports the views accepted by the academic environment though he is against , but in the proletariat ( labor class) where he was born and lived expresses his views, ideas, and critics that he had never stated before in a covered way and by changing his position. In this research, the negative conditions of the academics caused by anti-democratic pressure resulted by the Bismarck Period on German universities were handled.

Keywords