FİNANSAL PİYASALAR ARASINDAKİ OYNAKLIK YAYILIMI: LİTERATÜR ARAŞTIRMASI

Author:

Number of pages: 161-179
Year-Number: 2017-47

Abstract

Uluslararası finansal piyasalar arasındaki etkileşim finans literatüründe oynaklık yayılımı kapsamında ele alınan bir konudur. Piyasalarda oluşan oynaklık yayılımı sonucunda menkul kıymetlerin getiri ve fiyatlarının da bu süreçten etkilenebildiği görülmektedir. Bu etkileşimin sonucunda yatırımcıların portföy kararları da değişebilmektedir. Bu nedenle, oynaklık yayılımının belirlenebilmesi için birçok çalışma yapılmıştır. Bu çalışmanın amacı, oynaklık yayılımına ilişkin ampirik literatürün sunulması ve uluslararası hisse senedi piyasaları arasındaki oynaklık yayılımının belirlenmesinde kullanılan yöntemlerin neler olduğu ile ilgili literatürü araştırmaktır.

Keywords

Abstract

An issue discussed in the context of the volatility spillover between the international financial markets interact finance literature. As a result of the volatility spillover in stock prices and returns on securities it can be seen in the markets affected by this process. Decisions of portfolio investors as a result of this interaction may change. For this reason, many studies have been carried out to determine the volatility spillover. The aim of this study is to present empirical literature on volatility spillover and to search the literature on the methods used to determine the volatility spread between international stock markets.

Keywords