ABDULAZİZ BEKİ’NİN DİWON CEBEXÇURİ ADLI ESERİNE DAİR BİR İNCELEME

Author:

Number of pages: 438-450
Year-Number: 2017-49

Abstract

Molla Abdulaziz Beki’nin Diwon Cebexçuri adlı eseri, 2015 yılında Bingöl Üniversitesi Yayınları tarafından yayımlandı. Eserde Zazaca, Türkçe ve Arapça şiirler yer almakla beraber, ağırlıklı olarak Zazaca şiirler yer aldığından dolayı, daha çok Zazaca

Keywords

Abstract

The literary work of Molla Abdulaziz Beki called Diwon Cebexçuri has been published by Bingöl University publications in 2015. Although Zazaki, Turkish and Arabic poems are displayed at the mentioned literary work, it is known as Zaza

Keywords