PEYZAJ MİMARLIĞINDA SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK VE BİYOFİLİK TASARIM KAVRAMI

Author:

Number of pages: 43-49
Year-Number: 2017-48

Abstract

Biyofilya insanın diğer tüm yaşam sistemlerine içgüdüsel olarak bağlı olduğunu ortaya koyan bir kavramdır. Biyofilik tasarım ise, biyofilya kavramını sürdürülebilirlik ile ilişkilendirerek çevreye, mimariye ve kentsel tasarıma taşımaktadır. Kentsel tasarım kalite kriterlerinin başında “sürdürülebilirlik” gelmektedir. Peyzaj mimarlığında sürdürülebilirlik, kentsel ve bölgesel ölçekte alan kullanım kararlarından, peyzaj tasarımında insanın fiziksel, psikolojik ve sosyal konforunu sağlayıcı doğru çözümlerin üretilmesine varan bir çeşitlilik göstermektedir. Peyzaj mimarlığı disiplini, insan için yaşanabilir ve sürdürülebilir gelişim hedeflerine, ancak doğayı ve doğal süreçleri tasarım çalışmalarıyla bütünleştirdikleri zaman ulaşabilirler bu da biyofilik tasarım yaklaşımıyla mümkün olabilir. Bu çalışmada da günümüz kavramlarından biyofilik tasarım ile sürdürülebilirlik kavramları incelenerek, peyzaj mimarlığıyla ilişkileri ortaya konmuştur.

Keywords

Abstract

Biophilia is a concept that reveals that people are instinctively connected to all other living systems. Biophilic design relies on the concept of biophilia with sustainability, and it carries the environment, architecture and urban design. At the forefront of urban design quality criteria is "sustainability". Sustainability in landscape architecture is

Keywords